Recent updates to Mira – June 7th

Magnus BrattAlumni Relations, Blog, CRM, Executive Education, Fundraising Management

Thank you for using Mira and providing feedback! We continuously update and improve the functionality in Mira based on feedback and requests from our clients. Major developments and new features will get their own posts and maybe a video, but below you will find a selection of smaller updates we have made recently: [ FUNDRAISING ] Option to disable automatic Thank you … Read More

NE/5 RELEASE #4001

MiraAlumni Relations, Career Services, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings

Det är dags för release av ny funktionalitet i NE/5. Nedan finns information om innehållet i releasen, för specifik information om vad som gäller för just dig så kan du alltid vända dig till din projektledare. Din projektledare vet också när funktionaliteten blir tillgänglig för dig. Officiella grupper * Officiella grupper får ny funktionalitet och kan med hjälp av detta … Read More

New NE/5 Release #2950

MiraAlumni Relations, Career Services, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings

The first NE/5 release of the fall is #2950. Below you will find information about the content of the release, for specific information regarding your configuration please ask your project manager. #10731 Event series * You can use Event series when you wish to split a larger event (for example a conference) into several sessions or if you wish to … Read More

Ny release av NE/5 (#2950)

MiraAlumni Relations, Career Services, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings

Nu kommer höstens första release av NE/5 #2950 och den kommer bli tillgänglig i våra kundsystem med början i oktober. Nedan finns information om innehållet i releasen, för specifik information om vad som gäller för just dig så kan du alltid vända dig till din projektledare. Evenemangsserier* Evenemangsserier kan användas när du behöver dela upp ett större evenemang (t.ex. en … Read More

Integrating external relations, maximizing the synergies of fundraising, alumni and corporate relations. Mira presentation at CASE Manchester.

MiraAlumni Relations, Career Services, Conferences, Corporate Contacts, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings, Student Recruitment

Magnus Bratt, CEO of Mira Network, and John Kelly, founder member of the Mira Alliance and formerly president of the international Brakeley group, will give a showcase speaker presentation at the CASE Europe Annual Conference in Manchester. The topic is Integrating external relations, maximizing the synergies of fundraising, alumni and corporate relations. In so many institutions, development and other external … Read More

Ny release av NE/5 #2410

MiraAlumni Relations, Career Services, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings

Snart kommer vi släppa ytterligare en uppdatering av vår plattform NE/5. Nedan följer information om den utveckling som pågår. Vi kommer så småningom påbörja uppgraderingen av alla kundsystem som är baserade på NE/5. Är du intresserad av när spridningarna kommer till just ditt system så hör med din projektledare eller kundansvarig. Global sök i portalenDet kommer nu bli möjligt att … Read More

Improved features and processes in NE5 and NE4 # 2261

MiraAlumni Relations, Career Services, Corporate Contacts, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, social media

System improvements have just been released, both for NE4 and NE5. The content of the NE5 release is listed in Swedish below and in English here. Our NE4-clients have been informed by e-mail. Your project manager is responsible for the improvements being spread to your system, and you will be informed about this, but do not hesitate to contact them … Read More

Uppdragsutbildning och “illojala” lektorer

MiraExecutive Education

Under semestrarna har det hänt en intressant sak som kopplar till uppdragsutbildning. Två lektorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har avskedats pga att de har agerat illojalt mot sin arbetsgivare. Detta skriver Göteborgsposten i en artikel. Enligt dekanus Helena Lindholm Schulz har de två lektorerna via sina firmor drivit uppdragsutbildning som Göteborgs universitet skulle ha gjort. Jag känner inte … Read More

Karolinska Institutets universitetsbibliotek har utsetts till Årets Bibliotek 2007

MiraExecutive Education

“Karolinska institutets universitetsbibliotek arbetar målinriktat för att stödja Karolinska institutets forskning, utbildning och information. Här finns serviceanda och engagemang som gör att användarna högt uppskattar sitt bibliotek. Som nationellt expertbibliotek för medicin anordnar biblioteket kursverksamhet och driver kompetensutveckling.” Läs mer på DIKs hemsida. Mira Network leverar utbildningsadministrativt system till Karolinska Institutets universitetsbibliotek som hjälper dem att hantera sin kursverksamhet på … Read More