fbpx

Persons

A user have contacted me and says that the link that has ben sent with a password does not work. Is there a valid until limit for how long the link is valid?

For safety reasons there is a limit for how long the link is valid. We recommend that you send a...

Do the Mira system keep track of changes to stored data?

The system tracks when entities are created, updated or marked for deletion, with timestamp and active user. When relevant, a...

Does deleting a person profile erase all stored personal data?

When you delete a person, that profile is marked as deleted. When a person’s profile is deleted, you can no...

FAQ: What happened to the quicklist with recent items?

The short answer is: Here If you click the three dots in the top right corner, a side bar will...

Feature: Dynamic tags

Sometimes you want to categorize persons based on a rule, instead of explicitly assigning a tag to a person. A...

Feature: Widget med statistik för alumner

Denna widget visas på startsidan för användare som har rättigheten Alumnrelationer. Klicka på + i övre högra hörnet för att...

How can I see why a person is stored in the system and what relationship our organization has to the person?

If the person only is connected to an organization, you enter the relationship with help from person categories or collaboration...

How do I add the result from a query to a previously saved static query?

To add the result from a query to a previously saved static query, do like this First make your query,...

How do I make a note on a person?

In Mira, there are three ways to make a note on a person: add an internal note, log an activity,...

How does quick search work?

An important feature of Mira’s administration interface is the ability to quickly find people and organizations. We have now improved...

How to query for persons with specific birthdays coming up

It is easy find your important donors, volunteers or alumni who have special birthdays coming up, and get their contact information for...

How to use the function Erase personal data

To comply with the general data protection regulation (GDPR) of May 2018, personal data “shall be kept in a form...

Hur bör man hantera personer med skyddad identitet i Mira? Vad innebär skyddad hemadress?

Normalt bör man vara väldigt restriktiv till att spara postadress eller annan information om personer med skyddad adress eller uppgifter...

Hur fungerar snabbsök?

En viktig funktion i Miras administrationsgränssnitt är möjligheten att snabbt kunna hitta personer och organisationer. Vi har nu förbättrat vår...

Hur funkar Miras dubbletthanteringsmodul?

Bra datakvalitet i ditt CRM-system är fundamentalt viktig för din organisation. Dålig datakvalitet medför att dina insatser kan bli, rent utsagt,...

Hur gör jag för att importera personer med olika personkategorier?

När du gör en import av personer så får du möjlighet att sätta en personkategori på de personer som importeras....

Hur kan ett urval som [ inkluderar personer som har adress ifylld ] ha ge annat resultat än ett urval som [ exkluderar personer som har Gatuadress är inte angett ]?

Orsaken till att de två urvalen ger olika antal personer är att systemet skiljer på “personer som helt saknar adress”...

Hur kan uppgifterna om en deltagare skilja sig från uppgifterna i hennes anmälan?

När en person anmäler sig till en kursomgång, skapas en anmälan med de uppgifter som hen anger, kopplad till kursomgången. När...

Hur lägger jag till en ny intern användare?

För att kunna lägga till en ny användare behöver du ha rättigheten Systemadministration. Om den användaren inte redan finns som...

I have two duplicate profiles for the same person, how can I merge them into one?

To merge duplicate profiles you can merge them manually, use our Duplicate Management Module or, if you have many profiles that...

Importfunktionen för personer i Mira

Ett sätt hålla ditt CRM-system levande och uppdaterat är att kontinuerligt föra in kontakter och och samarbetspartners och se till...

Kan jag i Mira göra ett urval med exv. de som läst minst 60 poäng media och kommunikationsvetenskap?

För de flesta av våra kunder så importerar vi inte antal poäng per kurs, program eller motsvarande. Den informationen är...

Kan man söka på personid i RM?

Uppdatering 2016-09-05: Vi har nu en ny version av snabbsök som stödjer sökning på personid. Vi har även en beskrivning av hur  snabbsöken...

Should I delete deceased persons from the system?

When you select to mark a person as deceased, their profile will be marked as deceased, their contact preferences will...

Should I delete profiles for persons we no longer have a legal ground to process personal data?

In general no. Use the separate function Erase personal data instead. That way all personal data will be erased, but...