Ny funktion i Mira – se länkstatistik för e-postutskick

Johan JohannessonBlog, Email campaigns

Det är nu möjligt att kunna se vilka länkar som dina mottagare har klickat på, inte bara se att de har klickat på minst en länk. För att se statistiken på ett utskick klicka först på “Skickad e-post” i vänsterytan och klicka sedan på det utskick som du vill titta närmare på. I den första vyn kan du filtrera på … Read More

Ändra inkommen anmälan – ny funktion för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education

En ny funktion för uppdragsutbildning lanseras den 29/6. Vi har gjort det möjligt att editera i en inkommen deltagaranmälan för att exempelvis ändra en e-postadress som inte är korrekt. Det fungerar som följer: 1. I listan över anmälningar klickar du på “Visa anmälan” för den anmälan som man vill ändra   2. Sedan går man till fliken “Anmälan” och klickar … Read More

Ny funktionalitet i modulen för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, CRM

Nya funktioner i vår uppdragsutbildningsmodul som antingen är lanserade nu eller kommer lanseras inom kort. Den första funktionen som nämns påverkar även övriga listor i systemet och inte bara listor för uppdragsutbildning. Automatisk sortering av listor enligt fallande datum som default. För att få sista datum i toppen på listan kan en användare klicka på rubriken för datum för att … Read More

Hon är Miras danska ambassadör

Johan JohannessonBlog, ERM

Mira Network satsar på att komma in på den danska marknaden. Som ett led i detta har Anne Moegelvang kopplats till företaget. Tanken är att hon ska vara brobyggare, bidra med sin erfarenhet och lotsa Mira mot sin första danska kund. – Mitt första uppdrag var att undersöka om det ens skulle vara möjligt för Mira att etablera sig i … Read More

Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, ansvarig organisation, m.fl.

Magnus BrattBlog, Contract education, Release notes

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten visas även i alla listor över utbildningsomgångar. Du kan filtera och sortera på fälten, och de är med i Export till Excel. Projektnummer genereras automatiskt om du använder en sifferserie. Rent praktiskt så att om det högsta värdet är numeriskt, … Read More

Upphandlarens roll – förstå verksamheten och ställa kritiska frågor

Johan JohannessonUncategorized

Vad avgör om direktupphandling, öppen upphandling eller statligt avrop är rätt väg att gå? Matilda Buske, upphandlingsansvarig vid Högskolan Dalarna, berättar hur de gick till väga när de upphandlade ett nytt it-system till lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Behovet av ett nytt system för lärarutbildningens hantering av studenters praktikplatser dök upp våren 2021. Då aviserade leverantören bakom det dåvarande systemet att … Read More

Validering av Intern projektkod för betalda evenemang

Magnus BrattEvent Management, Release notes

Vi validerar numera fältet Intern projektkod för betalda evenemang. Detta för att betalningsoperatören PayTrail har begränsningar vilka tecken de tillåter. Valideringen sker när du redigerar och sparar avgifts-information för ett evenemang. Om det sedan tidigare finns evenemang som har intern projektkod som innehåller otillåtna teckan, så tvättas de bort innan informationen skickas till PayTrail.

Mira Year in review 2021

Johan JohannessonBlog, Uncategorized

2021 is over and what a ride it has been. It is impossible to look back at 2021 without contemplating how the pandemic has marked another year. But we all work from the trenches (home offices) and look for, hopefully, sunnier days ahead It can be hard to feel optimistic when there are still so many challenges ahead and we … Read More

Mira är inte påverkat av sårbarheten log4j

Magnus BrattBlog

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för en allvarlig sårbarhet i mjukvaran Log4j (varning BM21-004). Myndigheten uppmanar samtliga it-ansvariga på företag och andra organisationer att vidta åtgärder snarast. Detta då det redan pågår angreppsförsök mot svenska organisationer. Mira använder inte Log4j och påverkas inte. Vi har även gått igenom integrerade delsystem, komponenter och interna verktyg och inte heller sett … Read More

Universitetet i Agder vässar sitt alumnarbete

Johan JohannessonAlumni Relationer, Blog

Universitetet i Agder, i södra Norge, har samarbetat med Mira Network sedan 2018. Under 2021 har de tagit nästa steg och uppdaterat sitt alumnsystem. Via bättre kunskap om medlemmarna är förhoppningen att få ut mer av alumnarbetet. – Med en mer uppdaterad medlemsförteckning kan vi bli bättre på att göra mer riktade utskick och inbjudningar. Och genom att veta vilka … Read More