“Det är viktigt för mig att förstå kundens behov, då blir det enklare och roligare att göra mitt jobb.”  

Johan JohannessonBlog, Career Services, CRM

Patric Gietz är programmerare och arbetar som systemutvecklare på Mira. Tillsammans med sina två kollegor i utvecklingsteamet utvecklar han Mira CRM. Vi ställde några frågor till Patrick för att få en inblick i hans vardag. Hur många är ni som arbetar med systemutveckling på Mira? – Vi är just nu tre personer som arbetar tajt ihop med att uppdatera och … Read More

”Det känns spännande att vara med och utveckla ett nytt system”

Johan JohannessonCRM, VFU

I höst bygger Mira och Högskolan Dalarna upp en ny VFU-modul – för att förenkla hanteringen av praktikplatser för blivande sjuksköterskor. Förhoppningen är att gå från tungrodd administration till ett effektivare arbetssätt, med bättre överblick och ökad säkerhet. – Vi vill få in allt i ett gemensamt system. Det kommer att ge oss bättre överblick över studenterna, de olika behörighetskraven … Read More

HOWITWORKS: Urval som utskickslistor

Johan JohannessonCRM, Email campaigns

När man arbetar med e-postutskick är det viktigt att kunna hantera olika målgrupper och deras preferenser för prenumerationer och avprenumerationer. I Mira hanteras detta med utskickslistor och denna artikeln kommer gå igenom vad en utskickslista är och hur de fungerarar En utskickslista i Mira är en målgrupp för ett visst budskap. Det kan exempelvis vara mottagare av nyheter för en … Read More

HOW IT WORKS: E-postutskick via Mira

Johan JohannessonCRM, Email campaigns, Uncategorized

Att kunna skicka e-post snabbt, enkelt och säkert är väldigt viktigt. Oavsett om du strävar efter att höja klickfrekvensen på utskick, effektivt vill kommunicera med alumner, studenter och deltagare eller kommunicera kring evenemang eller webbinarier är e-post ett viktigt verktyg för att nå ut.  I Mira är e-post integrerat i CRM:et och vi erbjuder tre olika nivåer av vår e-posttjänst … Read More

En brobyggare med fokus på relationer och kvalitet

Johan JohannessonAlumni Relationer, Blog, CRM

Magnus Lindqvist har lång erfarenhet av att arbeta med såväl externa relationer och alumnfrågor som systemutveckling. I dag är han projektledare och systemförvaltare för Mira CRM på Malmö universitet – ett system som stödjer lärosätets alumnverksamhet, fundraising och samverkan. – För att kunna bevara relationer krävs it-nätverk, oavsett verksamhet. Relationer bygger på att vi känner varandra innan vi behöver varandra. … Read More

Webinar – Mira Network CRM for International student recruitment on the 21st of September (11:00 Stockholm, 12:00 Helsinki)

Johan JohannessonInternational Student Recruitment, Webinar

Mira is the leading CRM-system for higher education in the Nordics. We have ready made solutions for CRM, Email communications, Event management, International Student Recruitment, Alumni relations, Fundraising/Development, Corporate Relations and more. During the webinar, we will show how Mira’s CRM is used for international student recruitment. Mira CRM supports: The entire process from prospective students, via admission to staying … Read More

HOW IT WORKS: Karriärportalen

Johan JohannessonBlog, Career Services, Uncategorized

Mira har, i samarbete med flera högskolor och universitet, tagit fram en lösning för att underlätta för företag och partners att enkelt nå ut till studenter. Samtidigt gör systemet det möjligt att arbeta strategiskt med relationer, kontaktnoteringar och utskick. Lösningen heter Mira CRM. Många lärosäten arbetar strategiskt med partners – både genom partnerskap och genom att erbjuda sina partners en … Read More

”Vi vill förbättra och förenkla övergången till arbetslivet”

Johan JohannessonBlog, Career Services

Annonsportalen på Göteborgs universitet drivs sedan några år av lärosätets centrala alumnverksamhet. Ambitionen är att skapa en bred överblick för både studenter och alumner som vill hitta extrajobb, praktikplatser eller fasta anställningar. Portalen är välbesökt och hanteringen fungerar smidigt. – Med Annonsportalen vill vi förbättra och förenkla övergången från studietiden till arbetslivet, säger Marika Lagervall, alumnadministratör på den centrala alumnverksamheten. … Read More

Chalmers nya exjobbsportal förväntas förenkla och ge överblick

Johan JohannessonBlog, Career Services, Uncategorized

Från och med hösten 2023 blir det betydligt enklare att söka efter exjobb på Chalmers. I stället för att leta efter externa exjobb på ett ställe och interna via lärosätets 13 institutioner räcker det nu att söka på ett ställe – i Chalmers exjobbsportal. Förhoppningen är att både sökprocessen och annonshanteringen ska förenklas.  – Vi har velat få in allt … Read More

Morgondagens VFU-utmaningar löser vi bäst tillsammans!

Johan JohannessonBlog, CRM

Fredagen den 16 juni arrangerade vi ett webbinarium om vår nya modul för VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Ämnet lockade många och engagemanget var stort – vilket stärker oss i vår övertygelse om att bästa sättet att lösa morgondagens VFU-utmaningar är att göra det tillsammans. Knappt 40 personer anslöt till webbinariet. Efter att Johan Johannesson hälsat alla välkomna tog vår vd Magnus … Read More