NE/5 RELEASE #4001

MiraAlumni Relations, Career Services, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings

Det är dags för release av ny funktionalitet i NE/5. Nedan finns information om innehållet i releasen, för specifik information om vad som gäller för just dig så kan du alltid vända dig till din projektledare. Din projektledare vet också när funktionaliteten blir tillgänglig för dig.

Officiella grupper *

Officiella grupper får ny funktionalitet och kan med hjälp av detta profilera sig tydligare mot sina medlemmar.

Egen öppen startsida 

Officiella grupper kan nu få en egen startsida där medlemmarna kan logga in direkt till sin grupp. Startsidan har gruppens adress till exempel www.alumni.larosate.se/foretagsekonomi/. Startsidan är redigerbar för gruppens administratörer och det är också möjligt att visa upp gruppens nyheter.

Egna innehållssidor i officiella grupper *

Gruppadministratörer för officiella grupper kan nu skapa egna innehållssidor för gruppens medlemmar. Länkar till sidorna visas för medlemmarna i högerkolumnen på gruppens startsida. Administratören kan själv välja vilka sidor som ska synas i navigeringen och på det sättet skapa den innehållsstruktur som passar gruppen bäst.

Integrerade kanaler*

Även integrerade kanaler har fått ny funktionalitet förutom de som gäller för officiella grupper.

Egen adress till kanalens RM

Kanaladministratörer kan nu nå RM för kanalen på en egen adress baserad på adressen till den officiella gruppen till exempel www.alumni.larosate.se/foretagsekonomi/RM. Det gör det möjligt för administratörer att spara bokmärken för direkt åtkomst av RM samt att ha RM och den officiella gruppen öppen i olika flikar i webbläsaren.

Evenemangsmodul *

Det är nu möjligt att få evenemangsmodulen till en integrerad kanal. Då kan kanaladministratören lägga upp evenemang och anmälningssidor för kanalmedlemmarna. Anmälningssidan får  en adress som bygger på adressen till kanalens officiella grupp till exempel www. .alumni.larosate.se/foretagsekonomi /Event/apply.aspx. 

Mindre justeringar

  • Vi har uppdaterat hanteringen av innehållssidor så att det nu är möjligt att bestämma och ändra om en sida ska vara synlig i navigeringen eller ej i innehållssidans inställningar. I och med detta försvinner möjligheten att lägga sidor under rubriken “Ej synlig i navigeringen” på Sitemap.
  • Vi har förbättrat globalsöken i portalen så att den är mer effektiv i system med stort antal medlemmar och innehåll.
  • Vi har förbättrat prestanda vid utskick som har ett stort antal mottagare.
  • Vi har uppdaterat funktionen för textredigering i NE/5 till den senaste versionen.

På gång…

  • Uppdateringar av e-postmotor
  • Ny förbättrad hantering av adresser, möjlighet till flera e-postadresser m.m.
————————————————————————
* Den här funktionaliteten är en tilläggsmoduler eller en utökning av en tilläggsmodul. Om ditt system har modulen så får du tillgång till förbättringarna. Om du inte har modulen så prata med din projektledare om vad det skulle innebära att lägga in modulen i ditt system.