fbpx

SAS Integration

Do you offer import of data from other Student Administrative Systems (SAS) than Ladok?

We offer imports from: SAS (Ladok, FS, Oodi, STADS, Nya, and more) PAR, SPAR and other address data sources Different...

Hur bör man hantera personer med skyddad identitet i Mira? Vad innebär skyddad hemadress?

Normalt bör man vara väldigt restriktiv till att spara postadress eller annan information om personer med skyddad adress eller uppgifter...

Kan jag i Mira göra ett urval med exv. de som läst minst 60 poäng media och kommunikationsvetenskap?

För de flesta av våra kunder så importerar vi inte antal poäng per kurs, program eller motsvarande. Den informationen är...

Vad heter personnummer (och samordningsnummer) på engelska?

Skatteverket använder termerna “personal identity number” “co-ordination number” i sin broschyr Population registration in Sweden SKV 717B. All persons who are registered...

Varför behöver vi ett separat CRM-system för alumner? Räcker inte LADOK?

Ibland får vi frågan om varför lärosäten behöver ett separat CRM-system för att hantera alumner då alla tidigare studenter redan...