“Det är viktigt för mig att förstå kundens behov, då blir det enklare och roligare att göra mitt jobb.”  

Johan JohannessonBlog, Career Services, CRM

Patric Gietz är programmerare och arbetar som systemutvecklare på Mira. Tillsammans med sina två kollegor i utvecklingsteamet utvecklar han Mira CRM. Vi ställde några frågor till Patrick för att få en inblick i hans vardag. Hur många är ni som arbetar med systemutveckling på Mira? – Vi är just nu tre personer som arbetar tajt ihop med att uppdatera och … Read More

”Det känns spännande att vara med och utveckla ett nytt system”

Johan JohannessonCRM, VFU

I höst bygger Mira och Högskolan Dalarna upp en ny VFU-modul – för att förenkla hanteringen av praktikplatser för blivande sjuksköterskor. Förhoppningen är att gå från tungrodd administration till ett effektivare arbetssätt, med bättre överblick och ökad säkerhet. – Vi vill få in allt i ett gemensamt system. Det kommer att ge oss bättre överblick över studenterna, de olika behörighetskraven … Read More

HOWITWORKS: Urval som utskickslistor

Johan JohannessonCRM, Email campaigns

När man arbetar med e-postutskick är det viktigt att kunna hantera olika målgrupper och deras preferenser för prenumerationer och avprenumerationer. I Mira hanteras detta med utskickslistor och denna artikeln kommer gå igenom vad en utskickslista är och hur de fungerarar En utskickslista i Mira är en målgrupp för ett visst budskap. Det kan exempelvis vara mottagare av nyheter för en … Read More

HOW IT WORKS: E-postutskick via Mira

Johan JohannessonCRM, Email campaigns, Uncategorized

Att kunna skicka e-post snabbt, enkelt och säkert är väldigt viktigt. Oavsett om du strävar efter att höja klickfrekvensen på utskick, effektivt vill kommunicera med alumner, studenter och deltagare eller kommunicera kring evenemang eller webbinarier är e-post ett viktigt verktyg för att nå ut.  I Mira är e-post integrerat i CRM:et och vi erbjuder tre olika nivåer av vår e-posttjänst … Read More

En brobyggare med fokus på relationer och kvalitet

Johan JohannessonAlumni Relationer, Blog, CRM

Magnus Lindqvist har lång erfarenhet av att arbeta med såväl externa relationer och alumnfrågor som systemutveckling. I dag är han projektledare och systemförvaltare för Mira CRM på Malmö universitet – ett system som stödjer lärosätets alumnverksamhet, fundraising och samverkan. – För att kunna bevara relationer krävs it-nätverk, oavsett verksamhet. Relationer bygger på att vi känner varandra innan vi behöver varandra. … Read More

Morgondagens VFU-utmaningar löser vi bäst tillsammans!

Johan JohannessonBlog, CRM

Fredagen den 16 juni arrangerade vi ett webbinarium om vår nya modul för VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Ämnet lockade många och engagemanget var stort – vilket stärker oss i vår övertygelse om att bästa sättet att lösa morgondagens VFU-utmaningar är att göra det tillsammans. Knappt 40 personer anslöt till webbinariet. Efter att Johan Johannesson hälsat alla välkomna tog vår vd Magnus … Read More

Webinars

Magnus BrattCRM, Webinar

Upcoming webinars 26/10 2023 Webbinarium CRM för VFU för lärar- och vårdutbildningar ira Network är ett CRM specifikt för universitet och högskolor och används idag av ett 30- tal lärosäten och institutioner i Norden. Miras modul för VFU används av lärarutbildningen på DU och kommer att tas i bruk av vårdutbildningar vid DU under hösten 2023. Mira Network CRM för … Read More

HOWTO: Schemalagda utskick i Mira

Johan JohannessonCRM, Email campaigns, How-to

Funktionaliteten “Schemalagda e-postutskick” gör det möjligt att förbereda ett e-postutskick och schemalägga när det ska skickas.  Schemalägg ett utskick För att schemalägga ett utskick, välj först mottagare. Gå antingen till en personprofil i systemet, klicka Hantera → Skicka epost, eller till ett urval → Skicka epost på samma sätt som du normalt skickar ett “vanligt” utskick.  Lägg till ditt innehåll … Read More

HOWTO: Så loggar du som intern användare in i Mira

Johan JohannessonCRM, How-to, Release, Release notes, Uncategorized

Mira CRM består av publika sidor av olika slag och sidor som kräver inloggning. De publika sidorna kan exempelvis vara anmälningssidor för evenemang eller kurser eller alumnregistreringssidor och vem som helst som har tillgång till webb-adressen kan komma åt och interagera med sidan. För att komma åt administrationsgränssnittet krävs någon form av autenticering. I den här artikeln kommer vi titta … Read More

Nord universitetets modell – lokalt alumnarbete med centralt stöd

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, CRM

Grunden till det norska Nord universitetets alumnarbete lades på Handelshögskolan – då en fristående högskola, i dag en av universitetets fakulteter. 2022 antogs en central alumnstrategi och en central alumnkoordinator anställdes. Men även därefter är det på fakulteterna som alumnarbetet äger rum, med möjligheter till centralt stöd. Nord universitetet bildades 2016. Inledningsvis var det i princip bara Handelshögskolan som arbetade … Read More