Alumni Engagement Levels

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Uncategorized

Många universitet och högskolor arbetar aktivt med alumnverksamhet.  Om du vill läsa mer kring varför det kan vara en god idé att ha en separat alumndatabas för verksamheten, läs gärna mer här. Något vi ofta hör från våra kunder är att det kan vara svårt att mäta effekten av alumnverksamheten och att säkerställa att man är på rätt väg. Ett … Read More

”Vi är starkare tillsammans”

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog

Den 14 april ägde Alumnträffen 2021 rum; ett virtuellt och helt nyskapat evenemang som arrangerades av fyra finlandssvenska lärosäten. För idé och genomförande stod fyra alumnansvariga som är nöjda med att ha stärkt både sitt eget och alumnernas nätverk. Nu ser de fram emot Alumnträffen 2022. Att vara ansvarig för alumnrelationer är ofta lite av ett ensamjobb, åtminstone på mindre … Read More

Webinar med Hanken och Brakeley Nordic: Hur engagerar du och ditt lärosäte era nyckelalumner?

Magnus BrattAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Webinar

Att bedriva alumnverksamhet handlar i mångt och mycket om att skapa relationer. Detta görs ofta genom massmarknadsföring där man exempelvis skickar nyhetsbrev eller inbjudningar till större och mindre evenemang. Självklart är dessa viktiga aktiviteter som kan generera engagemang bland alumngruppen och vara en grund för andra viktiga relationsbyggande aktiviteter Men masskommunikation är troligtvis inte bästa sättet att nå ut till … Read More

Vi välkomnar KI Alumni tillbaks till oss på Mira

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog

Förra sommaren gick vårt avtal med Karolinska Institutet gällande alumnrelationer ut och de valde då att testa en lösning från en annan leverantör. Till vår stora glädje valde de efter ungefär ett halvår att återvända till oss på Mira och vi har nu under våren tillsammans med Karolinska Institutet byggt upp och lanserat deras nya alumnsystem. Det är alltid roligt … Read More

Mira Network vann offentlig upphandling och kommer börja arbeta med Malmö universitet!

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, External Relations, Fundraising Management

Under april 2021 vann Mira Network en offentlig upphandling och kommer börja arbeta med Malmö universitet. Tillsammans med dem ska vi sätta upp ett helt nytt system för alumnrelationer, samverkansrelationer och fundraising. Malmö universitet är ett , urbant och internationellt universitet för beläget mitt i centrala Malmö. De har cirka 1 800 anställda och 24 000 studenter. Universitetets forskning och … Read More

Digitalt medlemskort för alumner – första i Norden?

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, How-to

Sommaren 2020 lanserade Universitetet i Bergen ett digitalt medlemskort för sina alumner, tillsammans med Mira. Kortet ger rabatter på bland annat träning, mat- och kulturupplevelser. Satsningen har slagit väl ut och under våren 2021 sker en andra lanseringsvåg. – När jag började arbeta här för två år sedan bestämde jag mig för att utöka vårt nätverk för alumner, för att … Read More

Flygande start för digitalt alumnerfarenhetsutbyte

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog

I mitten på november anordnade Mira det första webinaret i vad som är planerat vara en serie där Miras kunder byter erfarenheter kring ett på förhand bestämt tema med fokus på praktiskt användning. Temat för första mötet var “Alumnrelationer” och inför webinaret fick deltagarna fylla i en kort enkät kring varför de arbetar med alumnverksamhet och vilka aktiviteter som de … Read More

Nytt CRM-system ska öka tydligheten i alumnarbetet

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog

Hösten 2019 antog Vasa universitet i Finland en ny strategi för sitt alumnarbete. Hösten 2020 tar de ytterligare ett steg framåt, via ett nytt CRM-system från Mira Networks. Nina Jokiaho, universitetets centrala alumnkoordinator, ser fram emot att kunna arbeta mer tydligt mot olika målgrupper. – Med ett mer modernt CRM-system hoppas jag kunna göra bättre urval än jag kan i … Read More

IT-stöd – ett centralt verktyg i alumnarbetet

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog

För att hantera alumnverksamhet krävs IT-stöd i någon form. En del lärosäten väljer att arbeta i egna system medan andra väljer att köpa in externa eller arbeta med både och. I den här texten låter vi några alumnkoordinatorer berätta vad det tycker man ska tänka på vid en upphandling av IT-system. De berättar också vad de är nöjda med eller … Read More