fbpx

Mira ERM BASE

Click statistics for e-mail campaigns

Its easy to see how many clicks and opens your email campaigns are generating. Navigate to Email => Sent email....

FAQ: What happened to the quicklist with recent items?

The short answer is: Here If you click the three dots in the top right corner, a side bar will...

How does module based permissions work?

In Mira access to functionality is controlled by giving a user access to certain modules in the system (“module based...

How does quick search work?

An important feature of Mira’s administration interface is the ability to quickly find people and organizations. We have now improved...

Hur bör man hantera personer med skyddad identitet i Mira? Vad innebär skyddad hemadress?

Normalt bör man vara väldigt restriktiv till att spara postadress eller annan information om personer med skyddad adress eller uppgifter...

Hur fungerar snabbsök?

En viktig funktion i Miras administrationsgränssnitt är möjligheten att snabbt kunna hitta personer och organisationer. Vi har nu förbättrat vår...

Hur kan ett urval som [ inkluderar personer som har adress ifylld ] ha ge annat resultat än ett urval som [ exkluderar personer som har Gatuadress är inte angett ]?

Orsaken till att de två urvalen ger olika antal personer är att systemet skiljer på “personer som helt saknar adress”...

I have two duplicate profiles for the same person, how can I merge them into one?

To merge duplicate profiles you can merge them manually, use our Duplicate Management Module or, if you have many profiles that...

Kan man söka på personid i RM?

Uppdatering 2016-09-05: Vi har nu en ny version av snabbsök som stödjer sökning på personid. Vi har även en beskrivning av hur  snabbsöken...

Klassificering av företag efter storlek. Varför just dessa intervall? Vad är ett SME?

I olika situationer kan det vara användbart att klassificera företag och organisationer utifrån antalet anställda. I ansökningar om medel från...

Vad heter personnummer (och samordningsnummer) på engelska?

Skatteverket använder termerna “personal identity number” “co-ordination number” i sin broschyr Population registration in Sweden SKV 717B. All persons who are registered...