Mira ERM BASE

How does quick search work?

An important feature of Mira’s administration interface is the ability to quickly find people and organizations. We have now improved...

Hur fungerar snabbsök?

En viktig funktion i Miras administrationsgränssnitt är möjligheten att snabbt kunna hitta personer och organisationer. Vi har nu förbättrat vår...

Kan man söka på personid i RM?

Uppdatering 2016-09-05: Vi har nu en ny version av snabbsök som stödjer sökning på personid. Vi har även en beskrivning av hur  snabbsöken...