In English

Introduktion till Mira för ny användare för alumnrelationer

Ett välanvänt CRM-system kan skapa mycket värde för ett lärosäte. Det är därför viktigt att säkerställa att nya användare får en gedigen introduktion i systemet och en genomgång både av de kärnfunktioner som Mira hanterar samt kännedom om vad som är avtalat, vad som  ingår i abonnemanget och hur Miras support fungerar. Denna introduktionskurs riktar sig till dig som är ny användare av Mira och vill kick-starta ditt arbete med ert CRM-system  Läs mer om vårt erbjudande här

Introduktion till modulen för alumnrelationer i Mira

Miras alumnmodul är ett flexibelt verktyg för att lärosäten strategiskt ska  kunna arbeta och skapa värde med sina alumnrelationer. Genom smarta lösningar för registrering, automatisk inhämtning av studiedata och kategorisering blir det enkelt att arbeta med alumnrelationer. Denna introduktionskurs i Miras alumnmodul är designad för att ge dig som  användare en översikt över de olika funktioner som finns, hur du praktiskt ska arbeta med inkomna registreringar samt en genomgång av de olika alumnengagemangsnivåer som vi arbetar med. Läs mer om vårt erbjudande här


Introduktion till modulen för evenemang i Mira

Miras evenemangsmodul ett komplett eventverktyg som hjälper universitet och högskolor skapa smartare möten och event. Genom att använda våra automatiska funktioner för registrering, kommunikation och rapportering säkerställs att varje event är lyckat för såväl deltagare som arrangör. I denna introduktionsutbildning går vi igenom allt du behöver veta för att sätta upp ett evenemang och hantera dina anmälningar. Läs mer om vårt erbjudande här


Alumnengagemang – maximera värdet av dina alumnrelationer    

En viktig faktor för att lyckas med sin alumnverksamhet är att få en strategisk överblick och kunna avgöra vilka aktiviteter som man ska satsa på och veta vilka alumner man ska rikta sig mot med olika kampanjer. Ett verktyg för denna kartläggning är Alumni engagement, en metod som länge använts strategiskt utanför Norden och nu även börjat få fäste här. Denna utbildning riktar sig till dig som vill ta nästa steg i arbetet med alumnrelationer. Läs mer om vårt erbjudande här