Enklare redigera intern kommentar och se status på anmälningar till evenemang

Magnus BrattBlog, Event Management

Vi har gjort det enklare att redigera intern kommentar på anmälningar till evenemang. När du för musen över kolumnen Intern kommentar för en anmälan, kan du direkt klicka för att redigera den interna kommentaren för den anmälan. Den interna kommentaren är även med i rapporten TIPS: Den interna kommentaren kan även redigeras via funktionen för event check in. Vi har … Read More

Nytt val i vänstermenyn för uppdragsutbildning – “Mina utbildningsomgångar”

Johan JohannessonBlog, Contract education

Vi har gjort en ändring i vänsterytan för uppdragsutbildningar. Tidigare var standardvyn utbildningsomgångar alltid filtrerade så att de alltid visade upp de utbildningsomgångar som man själv som administratör var involverad i. Vi har fått feedback på att även om det ofta är ett relevant filter, så är det inte alltid så. Det finns flera situationer där man som administratör hellre … Read More

HOW TO: Hantera godkännande chef för en deltagare i uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, Executive Education

I Mira finns det för varje kursregistrering möjlighet att koppla en Godkännande chef, som är den person som godkänner deltagarens kursregistrering. Några olika anledningar till att det kan vara bra låta godkännande chef godkänna en anmälan. För att säkerställa att anmälan är bindande och förhindra avbokningar Den godkännande chefen är, utöver deltagaren, en viktig kundrelation, och man kan vilja ha … Read More

Rapporter för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, Executive Education

När våra kunder arbetar med uppdragsutbildning uppkommer ofta behovet att ladda ner rapporter över deltagare eller kunna följa upp vilka projekt som bytt fas. Vi har i samverkan med våra kunder tagit fram ett antal standardrapporter som underlättar arbetet med uppdragsutbildning. De flesta av rapporterna för uppdragsutbildning ligger på fliken Deltagare för varje utbildningsomgång De rapporter som finns tillgängliga i … Read More

Ny funktion i Mira – se länkstatistik för e-postutskick

Johan JohannessonBlog, Email campaigns

Det är nu möjligt att kunna se vilka länkar som dina mottagare har klickat på, inte bara se att de har klickat på minst en länk. För att se statistiken på ett utskick klicka först på “Skickad e-post” i vänsterytan och klicka sedan på det utskick som du vill titta närmare på. I den första vyn kan du filtrera på … Read More

Ändra inkommen anmälan – ny funktion för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education

En ny funktion för uppdragsutbildning lanseras den 29/6. Vi har gjort det möjligt att editera i en inkommen deltagaranmälan för att exempelvis ändra en e-postadress som inte är korrekt. Det fungerar som följer: 1. I listan över anmälningar klickar du på “Visa anmälan” för den anmälan som man vill ändra   2. Sedan går man till fliken “Anmälan” och klickar … Read More

Ny funktionalitet i modulen för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, CRM

Nya funktioner i vår uppdragsutbildningsmodul som antingen är lanserade nu eller kommer lanseras inom kort. Den första funktionen som nämns påverkar även övriga listor i systemet och inte bara listor för uppdragsutbildning. Automatisk sortering av listor enligt fallande datum som default. För att få sista datum i toppen på listan kan en användare klicka på rubriken för datum för att … Read More

Hon är Miras danska ambassadör

Johan JohannessonBlog, ERM

Mira Network satsar på att komma in på den danska marknaden. Som ett led i detta har Anne Moegelvang kopplats till företaget. Tanken är att hon ska vara brobyggare, bidra med sin erfarenhet och lotsa Mira mot sin första danska kund. – Mitt första uppdrag var att undersöka om det ens skulle vara möjligt för Mira att etablera sig i … Read More

Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, ansvarig organisation, m.fl.

Magnus BrattBlog, Contract education, Release notes

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten visas även i alla listor över utbildningsomgångar. Du kan filtera och sortera på fälten, och de är med i Export till Excel. Projektnummer genereras automatiskt om du använder en sifferserie. Rent praktiskt så att om det högsta värdet är numeriskt, … Read More

Mira Year in review 2021

Johan JohannessonBlog, Uncategorized

2021 is over and what a ride it has been. It is impossible to look back at 2021 without contemplating how the pandemic has marked another year. But we all work from the trenches (home offices) and look for, hopefully, sunnier days ahead It can be hard to feel optimistic when there are still so many challenges ahead and we … Read More