Så här fungerar registreringsprocessen för alumner i Mira

Johan JohannessonAlumni Relationer, Blog, CRM

När en alumn registrerar sig gör systemet en rad kontroller på baksidan av systemet för att se vilken status som registreringen ska få. I denna artikel ska vi titta närmare på registreringsprocessen samt gå igenom de olika statusar som existerar i Mira och vad de innebär.  När en alumn registrerar sig undersöker systemet om den inkomna registreringen matchar en redan … Read More

Alumni Engagement – ”Det du inte mäter kan du inte förbättra”

Johan Johannessonalumni, Alumni Relationer, Alumni Relations, Blog, CRM

Vad är alumnengagemang, hur kan det mätas och därefter användas för att skapa mer engagemang? Det diskuterades under ett webbinarium som Mira arrangerade den 9 november 2022. Mira presenterade också sin helt nya modell för att arbeta med just alumnengagemang. Johan Johannesson och Magnus Bratt från Mira var förmiddagens kunskapsbärare. Allt tog sin början i den centrala frågan: varför ska … Read More

FAQ: Hur gör jag för att skicka om ett tidigare skickat e-postmeddelande?

Johan JohannessonBlog, Email campaigns

Ibland behöver man skicka om ett tidigare skickat e-postmeddelande. I Mira är det enkelt att basera nytt e-postutskick på samma mottagare och/eller innehåll som ett tidigare skickat e-postmeddelande. Gör så här: Gå till utskicket, antingen från listan över tidigare gjorda utskick (E-post > Skickad e-post) eller från aktiviteten på personprofilen för en av mottagarna (klicka på utskickets namn, inte knappen … Read More

Nytt kvitto för evenemangsdeltagare

Johan JohannessonBlog, Event Management, Events

En viktig del när man anordnar ett online-evenemang är att det bifogas ett kvitto. Kvitton är viktiga av flera anledningar. För den som anmält sig är kvittot ett inköpsbevis för deltagandet och en specifikation på vad som köpts och hur mycket som betalats. Men ett kvitto är också viktigt för den som anordnar evenemanget eftersom det fungerar som dokumentation för … Read More

Nytt VFU-system spar tid och höjer verksamhetens kvalitet

Johan JohannessonBlog, CRM, Developemt, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av lärarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. När det var dags att ersätta det gamla IT-systemet för VFU-placeringar togs frågan därför på stort allvar. Efter en marknadsundersökning och ett statligt avrop gick uppdraget till Mira, som sjösatte det nya systemet våren 2022. – För oss är det helt nödvändigt att ett sådant här system fungerar. … Read More

Enklare redigera intern kommentar och se status på anmälningar till evenemang

Magnus BrattBlog, Event Management

Vi har gjort det enklare att redigera intern kommentar på anmälningar till evenemang. När du för musen över kolumnen Intern kommentar för en anmälan, kan du direkt klicka för att redigera den interna kommentaren för den anmälan. Den interna kommentaren är även med i rapporten TIPS: Den interna kommentaren kan även redigeras via funktionen för event check in. Vi har … Read More

Nytt val i vänstermenyn för uppdragsutbildning – “Mina utbildningsomgångar”

Johan JohannessonBlog, Contract education

Vi har gjort en ändring i vänsterytan för uppdragsutbildningar. Tidigare var standardvyn utbildningsomgångar alltid filtrerade så att de alltid visade upp de utbildningsomgångar som man själv som administratör var involverad i. Vi har fått feedback på att även om det ofta är ett relevant filter, så är det inte alltid så. Det finns flera situationer där man som administratör hellre … Read More

HOW TO: Hantera godkännande chef för en deltagare i uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, Executive Education

I Mira finns det för varje kursregistrering möjlighet att koppla en Godkännande chef, som är den person som godkänner deltagarens kursregistrering. Några olika anledningar till att det kan vara bra låta godkännande chef godkänna en anmälan. För att säkerställa att anmälan är bindande och förhindra avbokningar Den godkännande chefen är, utöver deltagaren, en viktig kundrelation, och man kan vilja ha … Read More

Rapporter för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, Executive Education

När våra kunder arbetar med uppdragsutbildning uppkommer ofta behovet att ladda ner rapporter över deltagare eller kunna följa upp vilka projekt som bytt fas. Vi har i samverkan med våra kunder tagit fram ett antal standardrapporter som underlättar arbetet med uppdragsutbildning. De flesta av rapporterna för uppdragsutbildning ligger på fliken Deltagare för varje utbildningsomgång De rapporter som finns tillgängliga i … Read More

Ny funktion i Mira – se länkstatistik för e-postutskick

Johan JohannessonBlog, Email campaigns

Det är nu möjligt att kunna se vilka länkar som dina mottagare har klickat på, inte bara se att de har klickat på minst en länk. För att se statistiken på ett utskick klicka först på “Skickad e-post” i vänsterytan och klicka sedan på det utskick som du vill titta närmare på. I den första vyn kan du filtrera på … Read More