Organizations

How does quick search work?

An important feature of Mira’s administration interface is the ability to quickly find people and organizations. We have now improved...

HOW TO: Add an organization

To add an organization, either from the start page, click the Organization-badge to get to the list of all organizations...

Hur fungerar snabbsök?

En viktig funktion i Miras administrationsgränssnitt är möjligheten att snabbt kunna hitta personer och organisationer. Vi har nu förbättrat vår...