fbpx

Stored data

Do the Mira system keep track of changes to stored data?

The system tracks when entities are created, updated or marked for deletion, with timestamp and active user. When relevant, a...

Hur bör man hantera personer med skyddad identitet i Mira? Vad innebär skyddad hemadress?

Normalt bör man vara väldigt restriktiv till att spara postadress eller annan information om personer med skyddad adress eller uppgifter...

Hur kan uppgifterna om en deltagare skilja sig från uppgifterna i hennes anmälan?

När en person anmäler sig till en kursomgång, skapas en anmälan med de uppgifter som hen anger, kopplad till kursomgången. När...

Hur tar man bort sitt konto i My Alumni Page?

Uppdatering 20200317: Nedanstående information gäller Miras äldre lösning för alumnrelationer. I vår nya lösning, Alumni Registrations Forms, finns det en...

Should I delete profiles for persons we no longer have a legal ground to process personal data?

In general no. Use the separate function Erase personal data instead. That way all personal data will be erased, but...

Varför behöver vi ett separat CRM-system för alumner? Räcker inte LADOK?

Ibland får vi frågan om varför lärosäten behöver ett separat CRM-system för att hantera alumner då alla tidigare studenter redan...