Rapporter för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, Executive Education

När våra kunder arbetar med uppdragsutbildning uppkommer ofta behovet att ladda ner rapporter över deltagare eller kunna följa upp vilka projekt som bytt fas. Vi har i samverkan med våra kunder tagit fram ett antal standardrapporter som underlättar arbetet med uppdragsutbildning. De flesta av rapporterna för uppdragsutbildning ligger på fliken Deltagare för varje utbildningsomgång

De rapporter som finns tillgängliga i denna vyn är följande:

Deltagarlista – rapport med följande kolumner

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Organisation
 • Avdelning

Denna rapport används framför allt för att ge kursledare underlag för  sina deltagare.

Anmälningar med svar (Excel)- rapport med följande kolumner

 • Anmälnings-id
 • Alla fält som fanns med i formuläret

Denna rapport exporterar alla svar som deltagaren angett i sin anmälan inklusive alla fritextsvar, svar på flervalsfrågor och val på kryssrutor

LADOK-rapport

 • Rapport för inrapportering av personer in i LADOK och anpassad för detta syfte med följande kolumner
 • Personnummer
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Födelsedata
 • Kön
 • Personnummer (igen)
 • E-postadress

Denna rapport används för att föra in resultat från kursen till Ladok. Anledningen att personnummer är listat två gånger är för att en användare måste mata in informatioonen i Ladok  på två ställen och för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att direkt från rapporten föra in informationen så är den kolumnen upprepad.

Exportera bilagor för markerade anmälningar

Inte en rapport utan en funktion som låter en administratör ladda ner alla bilagor som deltagarna har bifogat i en zip-fil.

Ladda ner fakturaunderlag

Låter en administratör ladda ner underlag för fakturering som sedan kan skickas till ekonomiavdelningen.

Andra rapporter

Utöver rapporterna på fliken Deltagare för en kursomgång finns det även ytterligare en rapport som hittas direkt i vänsterytan och som heter Projekt som bytt fas

Detta är inte en rapport i traditionell mening att den går att ladda ner från en utbildningsomgång utan en funktion i systemet där det går att göra utsökningar på projekt mellan datumintervall och sedan se vilka projekt som bytt fas (fått ny milstolpe). Detta används framför allt för att kunna ge en överblick över verksamheten och se vilka projekt som rört sig framåt