fbpx

Commercial Education

Hur kan uppgifterna om en deltagare skilja sig från uppgifterna i hennes anmälan?

När en person anmäler sig till en kursomgång, skapas en anmälan med de uppgifter som hen anger, kopplad till kursomgången. När...

Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, kurskod, högskolepoäng och ansvarig institution

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten...

Release notes

2023 May New model for subscriptions [CRM] Personal identifcation number can now be synchronized for an event attendee [EV] Imported...

Så fungerar rapporterna Försäljning per månad och Levererat värde per månad

Under Uppdragsutbildning finns två ekonomirapporter: Försäljning per månad och Levererat värde per månad. Båda visar ordervärdet för alla kurstillfällen, men...

What happens when the maximum number of participants is reached for my course?

a) Will our reserve confirmation text be displayed for those who register? A: The text that is displayed in the...