fbpx

Hur kan ett urval som [ inkluderar personer som har adress ifylld ] ha ge annat resultat än ett urval som [ exkluderar personer som har Gatuadress är inte angett ]?

Orsaken till att de två urvalen ger olika antal personer är att systemet skiljer på “personer som helt saknar adress” och “personer som har en adress, men där gatunamn är tomt”.

Det är lite förvirrande och vi kommer ta bort möjligheten att söka på adress är inte ifylld. Istället för att göra urval som inkluderar personer som har Gatuadress är inte angett, får man göra ett urval som exkluderar personer där gatuadress är ifylld.

Istället för
faq-query-unions-1

använd
faq-query-unions-2

Då görs ingen skillnad på om personen har en adress som är tom eller om personen helt saknar adress.

 

En lite djupare förklaring av hur systemet fungerar:

Av 100 personer (A), kan
80 ha en adress (B), och av dem kan
75 ha en ifylld adress (C).

Ett urval av personer som har adress ifylld ger 75 personer. Delmängd C.
Ett urval av personer som har en adress som inte är ifylld ger 80-75=5 personer. Delmängd B – C.
Ett urval som exkluderar personer som har en adress som inte är ifylld ger 100-(80-75)=95 personer. Delmängd A – ( B – C ).

faq-query-unions-3

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support