Hur kan uppgifterna om en deltagare skilja sig från uppgifterna i hennes anmälan?

Mira

När en person anmäler sig till en kursomgång, skapas en anmälan med de uppgifter som hen anger, kopplad till kursomgången.

En ansökan till en kursomgång

En ansökan till en kursomgång

När en administratör behandlar en anmälan så får hen först ta ställning till om detta är en befintlig person i systemet , eller om en ny person ska skapas (dubblettkontroll). Därefter skapas ett “deltagande” dit de flesta uppgifter från ansökan kopieras. På “deltagandet” kan uppgifterna från anmälan ändras och kompletteras med pris, rabatt, intern kommentar, m.m. Personnamn lagras däremot inte på deltagandet, utan i alla listor kommer förnamn och efternamn hämtas från den deltagarens personprofil.

Från en ansökan skapas ett Deltagande och deltagande Person

Från en ansökan skapas ett Deltagande och deltagande Person

Deltagandet kopplas dessutom till den organisation som deltagaren representerar. Vid tidpunkten för anmälan, och då kursen pågår, är det oftast samma organisation som hen är kopplad till (deltagarens personprofils kopplade organisation). Om deltagaren byter arbetsgivare efter kursen är slut så kan personprofilen kopplas till en annan organisation, däremot ändras inte vilken organisation hen representerade då hen gick kursen. Det är därmed möjligt att se vilka deltagare vi haft från en viss organisation, oavsett om personen nu är kopplad dit eller ej.

Organisation deltagaren representerar på kurstillfället, och vilken organisation hen är nu anställd på.

Organisation deltagaren representerar på kurstillfället, och vilken organisation hen är nu anställd på.

Till deltagandet kopplas även betalande organisation (som kan vara skiljt från vilken organisation deltagaren representerar), och godkännande chef. Den godkännande chefens personprofil kan förstås också vara kopplad till en organisation

Betalande organisation och godkännande chef

Betalande organisation och godkännande chef

I listan över deltagare för en kursomgång så visas uppgifter både från deltagarens personprofil och från själva deltagandet.

I listan över deltagare visas uppgifter från deltagarens personprofil och själva deltagandet

I listan över deltagare visas uppgifter från deltagarens personprofil och själva deltagandet

Was this article helpful?

Related Articles