fbpx

Hur funkar Miras dubbletthanteringsmodul?

Bra datakvalitet i ditt CRM-system är fundamentalt viktig för din organisation. Dålig datakvalitet medför att dina insatser kan bli, rent utsagt, slöseri med tid och pengar då ditt budskap inte når mottagaren. Dålig datakvalitet medför ofta att CRM-system successivt slutas användas på grund av att det interna förtroendet för lösningen förloras.

Vi brukar prata om de tre L:en, Low data quality -> Lack of trust -> Lack of use. Datakvalitet har stor påverkan på verksamheten och är en färskvara som hela tiden måste underhållas i ditt system. I Mira finns flera verktyg för att hjälpa dig hålla god datakvalitet som exempelvis

 • Gallring av data
 • Automatisk hantering av studsar vid e-postutskick
 • Integration med studieadministrativa system för att få validerad studiedata
 • Dubbletthantering

I denna artikeln kommer vi titta på dubbletthanteringsfunktionen vilket är ett verktyg som låter dig slå ihop två person- eller organisationsprofiler och samtidigt kopiera över data från den profil som tas bort till den profil som behålls. Så här fungerar modulen:

För personer

 • Välj en personprofil som du vill slå ihop med en annan. Klicka på Hantera och sedan på Slå ihop med dubblett. 

 • Nu kommer du att få välja vilken person du vill slå ihop med. Du kan antingen söka på namn eller på personens ID i systemet. När du valt den person du vill slå ihop med kommer det att se ut så här där profilen till vänster är den profil som kommer behållas och den till höger kommer tas bort.

Du kan enkelt se och jämföra vilken information som finns på båda profilerna och flytta över den information från högerprofilen till vänsterprofilen. När du sedan klickar på “Slå ihop” kommer följande hända. Profilen till vänster kommer behålla alla sina värden som är satta. Där det inte finns värden i vänsterprofilen men värden i högerprofilen kommer dessa till vänsterprofilen.

Kopplad information kommer slås ihop, så att kopplingar till båda personerna kommer kopplas till vänsterprofilen. Följande kopplad information kommer slås ihop

 • Deltagande i evenemang
 • Personkategorier
 • Samverkanskategorier
 • Utbildningar och examina
 • Kontaktinformation
 • Medlemsskap i statiska urval
 • Ev. behörigheter i systemet
 • Donationer, gåvor etc
 • Bifogade filer

Slutligen kommer profilen till höger att permanent tas bort från systemet.

För organisationer

Principen för att hantera organisationer är densamma som för personer. På en organisationsprofil väljer du slå ihop med dubblett och väljer sedan vilken organisation du vill slå ihop med. Precis som med personprofilen så kan du antingen söka på namn eller på organisations-id för att hitta den organisation du vill slå ihop med. När du slår ihop organisationerna kommer profilen till vänster behålla sina värden som är satta, värden som finns i högerprofilen men inte finns i vänsterprofilen kommer skrivas över till vänsterprofilen och slutligen tas profilen till höger permanent bort från systemet.

FAQ:

Kan systemet hitta potentiella dubbletter?

Svar: Inte idag. En sök- och listfunktion är något som inte är på plats idag men kommer utvecklas för en senare release. Definitivt något som ligger högt på vår lista

Det går inte att inte använda funktionen eftersom det inte går att klicka på “slå ihop dubblett”

Svar: Eftersom det inte går att ångra när man slagit ihop dubbletter krävs det rättigheten “Avancerad databehandling” för att kunna genomföra en sammanslagning av dubbletter. Om du saknar denna rättighet, prata med din systemägare för att få hjälp.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support