Kan jag i Mira göra ett urval med exv. de som läst minst 60 poäng media och kommunikationsvetenskap?

Mira

För de flesta av våra kunder så importerar vi inte antal poäng per kurs, program eller motsvarande. Den informationen är dock rätt lätt att söka på i LADOK, och i Mira finns en funktion för att enkelt skapa ett urval med resultatet av en sökning från LADOK.

Gör så här:

  1. I LADOK, gör en sökning och se till att du får ut en lista med personnummer.
  2. I Mira, gå till Personer > Gör urval. Gå till fliken “Statiska kriterier” (a). Välj “personnummer” (b), och klistra in de personnummer du fick från LADOK (c). Klicka på “Skapa statiskt urval” (d)
  3. Du har nu ett statiskt urval med de personer som matchade från LADOK. Du kan nu behandla urvalet för att ladda ner en rapport, göra ett utskick, eller koppla till ett evenemang.
  4. Om du vill kan du spara urvalet, och lämna det till en kollega som kanske inte har tillgång till LADOK. Ge urvalet ett bra namn (a), se till att det är “gemensamt” och markera relevanta samverkanskategorier (b), och klicka på Spara (c).
  5. Du kan du kopiera länken till detta urval, och maila till din kollega (givet att hen kan logga in i Mira).
Notera: Om resultatet från sökningen i LADOK innehåller personer som inte finns i Mira, så får du ett meddelande om det och kan fortsätta att skapa urvalet utan dessa värden.

Was this article helpful?

Related Articles