List of My Alumni Page registrations

Magnus BrattAlumni Relations, How-to

My Alumni Page is the easiest way for your alumni to indicate their interests, and control their communication preferences. When an alumn access their alumni page, we will first try to match existing persons by the authenticated email address. If no match is found, the system will ask for identification and then try to look up and validate the alumn … Read More

Så uppfyller du dataskyddsförordningens regler om gallring av personuppgifter i CRM-system

Magnus BrattBlog

Hur hanterar man personuppgifter som inte längre används eller är relevanta för sin verksamhet? Den nya dataskyddsförordningen kräver att alla som sparar personuppgifter också har rutiner för att radera de uppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Så hur ska man gå tillväga? I denna artikel kommer vi gå igenom hur du praktiskt kan gå tillväga … Read More

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) och samverkan – samtycke eller uppgift av allmänt intresse?

Magnus BrattBlog, CRM, GDPR

En risk med den nya dataskyddsförordningen är, utöver viten och negativ publicitet om man inte följer lagen, att man inte får förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet effektivt. Det finns idag en uppfattning hos vissa att den enda lagliga grunden för att behandla personuppgifter om tidigare studenter är alumnens samtycke. Min bild är att det är en missuppfattning. Det finns … Read More

Vem är egentligen alumn?

Johan JohannessonAlumni Relations, Blog

En viktig fråga när ett lärosäte ska sätta upp ett alumnnätverk eller på annat sätt arbetar med alumnrelationer är; Vem ska räknas som alumn och vem ska vi arbeta med i våra alumnnätverk? Frågan är intressant eftersom svaret definierar vilka personer lärosätet riktar sig till med nyhetsbrevsutskick, seminarieinbjudningar, nätverksträffar och annan alumninformation. Det är också viktigt ur ett IT-perspektiv eftersom … Read More

Mira Network hjälper GIH att effektivisera alumnverksamheten

MiraBlog

Mira Network, nordens ledande leverantör av CRM-lösningar för högre utbildning, levererar en integrerad CRM-lösning till Gymnastik- och idrottshögskolans alumnverksamhet. Den nya lösningen ska effektivisera verksamheten och erbjuda högskolans alumner ett modernt verktyg. Mira Network levererar den senaste lösningen för alumnverksamheter; Mira My Alumni Page tillsammans med de färdiga integrationerna med LinkedIn och Ladok. Katarina Offnegårdh, avdelningschef vid utbildnings- och forskningsavdelningen … Read More

10 anledningar till varför lärosäten bör arbeta strategiskt med sina alumnirelationer

MiraBlog

Tar din organisation vara på värdet i era alumnirelationer? Många lärosäten har 50 000 eller fler levande alumner. Det är fantastiskt – tänk vad dessa alumner gör för att driva samhället framåt. Här är tio kortfattade anledningar till varför alumnirelationerna är extremt viktiga för lärosätet. 1. Marknadsföring och ett starkare varumärke Alumner har den mest positiva synen på lärosätet (NHH … Read More

This video is Mälardalen University saying hi and welcome to #MiraER2015

MiraBlog

7-8/10 2015 we are welcoming you to Mira Network’s Conference for External Relations 2015 (#MiraER2015). Mälardalen University will be there to talk about My Alumni Page – a new solution and a new way to work with Alumni Relations. Mälardalen University is the first university in the Nordic Region to use My Alumni Page and during #MiraER2015 they will tell … Read More

Webinar: Alumni Kick-Start – get started with best practice, documented effects, low risk and efficiency

MiraEvents, Webinar

This webinar was held on 4th June 2015 but you can watch the recorded video below. During this webinar we talked about Mira Alumni Kick-start. A solution for organizations who work with Alumni Relations, have limited resources, low budget, and who quick and easy want to get started.  Ps. Unfortunately, the recording have a slight delay in the sound. You … Read More

Release #31991 for Mira Fundraising Management

MiraBlog

Psst, you can find all of our release notes on www.mira.se/tag/release/ This release includes new functionality in our product Mira Fundraising Management and regards online donations. It also includes bug fixes for Mira ERM BASE, Mira Alumni Relations and Mira Fundraising Management. New field regarding donor’s relation to the university – Mira Fundraising Management There is now a new field that makes it … Read More

Our summary of CASE Europe Nordic Summit 2015

MiraBlog

Last week we participated at CASE Europe Nordic Summit 2015 here in Stockholm. We met new and familiar faces, took part of trends, inspirational sessions – and challenges within higher education. And for those of you who was not able to participate, here is our summary and our reflections. Christer Fuglesang, Director at KTH Space Centre, former astronaut, and an … Read More