10 anledningar till varför lärosäten bör arbeta strategiskt med sina alumnirelationer

MiraBlog

Tar din organisation vara på värdet i era alumnirelationer? Många lärosäten har 50 000 eller fler levande alumner. Det är fantastiskt – tänk vad dessa alumner gör för att driva samhället framåt. Här är tio kortfattade anledningar till varför alumnirelationerna är extremt viktiga för lärosätet.

1. Marknadsföring och ett starkare varumärke

Alumner har den mest positiva synen på lärosätet (NHH Survey) och undersökningar visar att 50% av dem som känner till lärosätet gör det genom word of mouth.

2. Förutsättningar till olika samverkansprojekt

Oavsett om ambitionen är hög eller låg, om man vill samverka med den sociala och ekonomiska utvecklingen regionalt, nationellt eller internationellt – så är alumnrelationerna en viktig parameter.

3. Strategiska företagskontakter och partnerskap

God kunskap om alumnernas nuvarande och tidigare karriär möjliggör företagskontakter och strategiska partnerskap. Många alumner är etablerade företagare i regionen och är nyfikna på vad som händer på sitt gamla lärosäte.

4. Uppdragsutbildning

I dagens snabbt utvecklande samhälle blir det allt viktigare att kontinuerligt arbeta med sin kompentensutveckling under karriärens gång. I detta avseende är alumnera viktiga. Genom att erhålla god kunskap om sina alumner och deras karriär möjliggörs en bra språngbräda för uppdragsutbildning.

5. En mer välutvecklad fundraisingverksamhet

Studier visar tydliga samband mellan en välutvecklad fundraisingverksamhet och väl fungerande alumnverksamhet. Examen är inte adjö. Alumnerna är ofta stolta över sitt lärosäte och när de ger tillbaka är de väl medvetna om vad de stödjer gällande det samhällssuppdrag som lärosätet har.

6. Studentrekrytering och marknadsföring

Att använda alumnerna i lärosätets marknadsföring är en av dem kraftfullaste metoderna för att nå målgruppen för studentrekrytering – man vill se att en utbildning på lärosätet leder till en bra karriär. Alumnerna är också bra för att attrahera och behåll internationella studenter. Ett engelskt lärosäte kunde visa att 25% av deras nyrekryteringar berodde på rekommendationer från alumner.

8. Bättre placering på rankinglistor

Alumner används numera ofta när de stora ranking-instituten bedömer hur framgångsrik ett lärosäte är och alumners framgångsfaktor avspeglas i position på rankinglistor

9. Alumner kan hjälpa nuvarande studenter – Role Models

Alumnerna är de bästa budbärarna av lärosätets varumärke. Och det finns ingen som studenterna kan relatera mer till eller ser som mer trovärdiga än dem som själva varit student och nu har en karriär som tilltalar studenten. Alumner kan vara gästföreläsare, fungera som mentorer, erbjuda examensarbete eller anställa studenter.

10. Internationalisering

Internationalisering är en av de stora trenderna inom högre utbildning just nu. Ett utvecklat alumnnätverk och goda relationer med internationella alumner stärker det internationella varumärket och genererar fler internationella alumner i en god spiraleffekt.

 

[share title=”Share this with others!” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true” email=”true”]