Tekniksprånget stärker Sveriges kompetensförsörjning i den globala konkurrensen

Maja AderstenBlog

Tekniksprånget arbetar på uppdrag av Skolverket och syftar till att säkra Sveriges kompetensutveckling av ingenjörer. Genom praktikplatser hos ett antal arbetsgivare erbjuder Tekniksprånget ungdomar som är berättigade att påbörja en ingenjörsutbildning möjlighet att testa på arbetet som ingenjör. Igår träffade vi våra vänner på Tekniksprånget och pratade alumnirelationer och status på projektet. Vi fick även chansen att träffa några praktikanter. Projektet … Read More

Aalto University launched Mira’s LinkedIn Integration with 700 connections after 30 minutes

MiraBlog

A big challenge that universities face is up-to-date career information. Last week Aalto University successfully launched their LinkedIn Integration. Only 30 minutes after the first mailing about the integration 700 alumni had connected their LinkedIn profile with Mira. And less than a day later the number was twice as much. Today, a week after the launch the number is over 2000. – … Read More

Karriärservice. Vem äger data och relationer?

MiraBlog

I rekryteringsbranschen är det många företag som kontaktar universitet och högskolor med erbjudanden om karriärtjänster. Det finns givetvis både mer och mindre seriösa aktörer, men många har riktigt bra lösningar med bra erbjudanden för studenter och alumner. Vi vill förtydliga hur Mira Network ser på ett kommersiellt företags roll i relation mellan lärosätet och studenter, alumner och företagskontakter. I högkonjunktur har rekryteringsföretag … Read More

Rankings and alumni programs

MiraBlog

We tend to get back to the importance of rankings, and how they relate to alumni relations. We would like to explain my opinions in this matter a bit more. Our reasoning goes as follows. 1. We believe that there will be more rankings of comparable programs at different universities. The Bologna accord will be one driving force for this, but there … Read More