Mira Network hjälper GIH att effektivisera alumnverksamheten

MiraBlog

Mira Network, nordens ledande leverantör av CRM-lösningar för högre utbildning, levererar en integrerad CRM-lösning till Gymnastik- och idrottshögskolans alumnverksamhet. Den nya lösningen ska effektivisera verksamheten och erbjuda högskolans alumner ett modernt verktyg.

Mira Network levererar den senaste lösningen för alumnverksamheter; Mira My Alumni Page tillsammans med de färdiga integrationerna med LinkedIn och Ladok. Katarina Offnegårdh, avdelningschef vid utbildnings- och forskningsavdelningen vid GIH, bedömer att det nya upplägget kommer att underlätta arbetet för högskolans alumnverksamhet.

– Vi behöver ett system som är mer kostnadseffektivt och vill erbjuda våra alumner en modernare lösning för att hålla kontakten med oss. Mira My Alumni Page erbjuder detta och nu kan vi automatisera insamlingen av data, lägga tid på arbete som ger effekt och framstå som en modern högskola, säger Katarina Offnegårdh.

– Nu kan vi fokusera på att låta alumnerna ange hur de vill hålla kontakt med oss och vad de själva kan bidra med. Vi kommer att erhålla en bra indelning och lägga vår begränsade tid på att nå ut med relevant information till rätt alumner, säger Annika Pettersson, alumnkoordinator vid GIH.

Magnus Bratt, VD och grundare av Mira Network, är övertygad om att den lösning som Mira Network levererar kommer att hjälpa GIH att erhålla mer värde i alumnrelationerna och därmed stärka sitt samverkansarbete med det omgivande samhället.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Bratt
CEO, Mira Network, magnus.bratt@mira.se
www.mira.se

Katarina Offnegårdh
Avdelningschef vid utbildnings- och forskningsavdelningen, GIH, Katarina.offnegardh@gih.se
www.gih.se

Om Mira Network

Mira Network är ett svenskt produktföretag som grundades 1998. Företaget erbjuder CRM-lösningar designade för kommersiell utbildning och externa relationer för högre utbildning. Mira Networks lösningar hjälper universitet, högskolor, organisationer och företag att samverka med andra organisationer och det omgivande samhället, att bli framgångsrika aktörer i en allt mer konkurrenssatt marknad, individer att utvecklas professionellt – och företag att attrahera och utveckla de bästa talangerna.

Om Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

 

[share title=”Dela detta med andra!” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true” email=”true”]