Integrating external relations, maximizing the synergies of fundraising, alumni and corporate relations. Mira presentation at CASE Manchester.

MiraAlumni Relations, Career Services, Conferences, Corporate Contacts, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings, Student Recruitment

Magnus Bratt, CEO of Mira Network, and John Kelly, founder member of the Mira Alliance and formerly president of the international Brakeley group, will give a showcase speaker presentation at the CASE Europe Annual Conference in Manchester. The topic is Integrating external relations, maximizing the synergies of fundraising, alumni and corporate relations. In so many institutions, development and other external … Read More

Reunion for all KI alumni that participated in their collaboration program with Makerere University in Kampala, Uganda

MiraAlumni Relations, Corporate Contacts, International Office

As you might have seen in our “Event calendar” Karolinska Institutet arranged an alumni reunion in the beginning of May. They had three alumni speakers who shared their experiences from the collaboration program with Makerere University. The reception was held on campus of the College of Health Sciences and thanks to the weather it took place outdoors on their beautiful … Read More

Lyckat alumniseminarium på Universitetet i Stavanger!

MiraAlumni Relations, Conferences, Corporate Contacts

Tora Aasland, Stadsråd, inledde förra måndagen, den 23 maj, Norges nationella alumnikonferens med att påtala vikten av att lärosäten bygger upp och stärker sina relationer till det omgivande samhället. Hon lyfte fram arbetet med alumnerna som en viktig del i detta arbetet. Under de 2 dagarna som konferensen pågick fick de 29 deltagarna chansen att lyssna på flera intressanta talare … Read More

Improved features and processes in NE5 and NE4 # 2261

MiraAlumni Relations, Career Services, Corporate Contacts, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, social media

System improvements have just been released, both for NE4 and NE5. The content of the NE5 release is listed in Swedish below and in English here. Our NE4-clients have been informed by e-mail. Your project manager is responsible for the improvements being spread to your system, and you will be informed about this, but do not hesitate to contact them … Read More

Nordens bästa utbildningstillfälle inom Externa relationer!

MiraAlumni Relations, Career Services, Conferences, Corporate Contacts, Event Management, Fundraising Management

Med närmre 50 deltagare anmälda till årets konferens är det med stor glädje vi ser fram emot nästa vecka. Tack vara alla som deltar och den samlade kunskapen som finns skapar vi tillsammans Nordens bästa utbildningstillfälle inom Externa relationer! Många har i år uppmärksammat och meddelat att programmet för nästa vecka håller hög klass och öppnar upp för bra diskussioner … Read More

Lyckad fundrasingkampanj – Expanding Excellences – Linköpings universitet!

MiraCorporate Contacts, Fundraising Management

När resultatet av Linköpings universitets fundraisingkampanj Expanding Excellences nyligen presenterades på Visualiseringscenter C i Norrköping var det en mycket nöjd rektor, Tf Karin Fälth-Magnusson, och stolt kampanjdirektör Inger Stern. Målet för kampanjen var satt till en kvarts miljard. När summeringen var klar hade detta väl överträffats och summan slutade på272 002 411kr! Expanding Excellences lanserades den 11 Mars 2009 och … Read More

Effektiv hantering av kontakter med företag

MiraCorporate Contacts

Flera av våra kunder ser just nu över hur de hanterar sina kontakter med företag. För universitet och högskolor är det ofta svårt att samordna sina företagskontakter. En orsak är att universitet och högskolor ofta är stora och decentraliserade organisationer, men med ett mycket starkt varumärke. Externa personer ser ofta ett lärosäte som en väl sammanhållen organisation. En säger “jag … Read More

Nära samarbete med näringslivet lönar sig!

MiraAlumni Relations, Corporate Contacts

Det har vi inom externa relationer vetat länge men nu får det genomslag även på bredare front. I Svenskt Näringslivs lista över vilka alumner som får arbete efter sina utbildningar går det lätt att se ett samband mellan lärosätenas satsning på samarbete och deras alumner framgång. Topp tre på listan är Linköping Universitet, Karlstads Universitet och Högskolan i Halmstad Mikaela … Read More