Lyckat alumniseminarium på Universitetet i Stavanger!

MiraAlumni Relations, Conferences, Corporate Contacts

Tora Aasland, Stadsråd, inledde förra måndagen, den 23 maj, Norges nationella alumnikonferens med att påtala vikten av att lärosäten bygger upp och stärker sina relationer till det omgivande samhället. Hon lyfte fram arbetet med alumnerna som en viktig del i detta arbetet. Under de 2 dagarna som konferensen pågick fick de 29 deltagarna chansen att lyssna på flera intressanta talare och dela med sig, samt ta del av, de övriga deltagarnas tankar och erfarenheter. 

Lite inspiration fick deltagarna från Sverige. Hanna Larsson från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet berättade om deras arbete gentemot sina alumner. Hon gav bland annat exempel på hur alumniverksamheten kan bidra till ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv. Även Merike Ronéus från Brakeley Mira talade och fokus var hur hon bistått nordiska och europeiska lärosäten med kunskap i deras arbete att öka andelen externa medel till forskning och utbildning.

Bland de som deltog var det både nybörjare och mer erfarna representanter från lärosätenas alumniverksamhet. Konferensen är en viktig mötesplats och ett tillfälle för alla att lära sig mer. De nya får tips och goda råd på vägen i sitt arbete och mer erfarna får tips och goda råd för att utveckla och förbättra sina verksamheter. 
Källa: Vellykket alumniseminar på UiS