Improved features and processes in NE5 and NE4 # 2261

MiraAlumni Relations, Career Services, Corporate Contacts, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, social media

System improvements have just been released, both for NE4 and NE5. The content of the NE5 release is listed in Swedish below and in English here. Our NE4-clients have been informed by e-mail. Your project manager is responsible for the improvements being spread to your system, and you will be informed about this, but do not hesitate to contact them if you have questions.

Vi har nu släppt en uppdatering av vår plattform NE/5. Nedan följer de förbättringar och utvecklingar som skett.  Under de närmaste veckorna kommer vi uppgradera alla kundsystem som är baserade på NE/5.

Integrerade kanaler*

NE/5 har nu bättre stöd för att hantera flera delsystem (kanaler) parallellt i relationshanteringssystemet.  Detta innebär bland annat större möjligheter för segmentering av alumner och decentralisering av ansvar per institution, avdelning, utbildningsprogram, etc. NE/5s stöd för kanaler bygger på NE/4, men har ett mycket större flexibilitet för rättigheter, hantering av adresser, utskick mm.

Officiella grupper*
Lärarutbildning

Alla officiella grupper har fått utökade profileringsmöjligheter. De officiella grupperna samt kanalerna kan bland annat ha egna direktlänkar till sin grupp och även profilera sig med egen banner.

Bättre process för hantering av avlidna
Det har blivit tydligare för användaren vad som sker i systemet när en person markeras som avliden (I RM). Bland annat så rensas fälten e-post, adress och telefonnummer. Det är även möjligt att plocka bort den aktuella personen från urval och han/hon kommer ej längre räknas med i ett urval om inte detta aktivt bestämts.

Bättre sökmöjligheter i portalen 

Totala antalet träffar skrivs ut och listan över alla personer är inte längre begränsat till 25. Det är också möjligt att filtrera på avgångsår, på enbart stad eller organisation.

Möjlighet till återställning av lösenord 
En användare kan beställa en återställningslänk av sitt lösenord om han/hon känner till sitt användarnamn.

Möjlighet till redigering på prenumerationer av nyhetsbrev
En intern användare kan från RM redigera en persons prenumerationer på nyhetsbrev.

Urval på kontaktnoteringar*
Det är möjligt att skapa urval på kontaktnoteringar. Antingen genom att göra en fritextsökning alternativt sortera på datum, typ av kontakt etc.

Urval på kontaktnoteringar

En intern användare kan gruppera ett urval som personligt eller gemensamt
När ett urval skapats kan detta sättas som personligt eller gemensamt. Det vill säga att efter att ett urval skapats kan man antingen välja att göra det synligt och användbart för samtliga interna användare alternativt behålla det för sig själv.

Ett urval kan även låsas. Ett låst urval kan användas av alla men kriterierna kan enbart redigeras av skaparen. Det är också möjligt att kopiera ett urval vilket är effektivt om man vill justera kriterierna utan att förstöra det ursprungliga urvalet.

Hantering av VIP-personer/organisationer*  VIP
I RM finns möjligheten att markera en person eller organisation som VIP. Detta görs i personen eller organisationens profil. När en person eller organisation blivit VIP kommer detta visas i form av en liten varningstriangel och vara synligt i samtliga listor för att uppmärksamma deras status. Det är även möjligt att göra urval på VIP-personer.

Förhandsgranskning innan utskick av gruppnyheter
För system som har nätverksgrupper, så kan en gruppadministratörer nu förhandsgranska det mail som skickas till prenumeranter för gruppnyheter. Om nyheten väljs att skickas ut kommer administratören slussas igenom ett flöde som underlättar utskicket.

Inbjudan till grupper
Vi har utökat möjligheten att bjuda in personer till en grupp. Antingen kan detta ske genom utsök eller direkt genom att lägga till en e-mail adress. Både ickemedlemmar och medlemmar i nätverket kan bjudas in till gruppen.

Bjud in till grupp

Förbättringar av modulen Karriärforum* 
Vi har förbättrat möjligheten för interna användare att administrera hur företag som har karriärforum ska visas i portalen.

CV i portalen (multipla arbetsgivare)*   
I personprofilen finns det möjlighet att skapa upp ett CV och lägga till flera arbetsgivare. Nätverksmedlemmen kan bland annat ange arbetsplats, bransch, position samt beskrivning av sin arbetsplats. Därtill kan tidsperiod anges samt att den nuvarande anställningen kan sättas som primär. I RM finns möjlighet till att söka på samtliga fält i CV-delen av profilen och skapa urval.


Lägg till flera e-postadresser vid utskick* 
Vid utskick  kan en e-postgrupp skapas som gör det möjligt att klistra in flera e-post-adresser, t.ex. om man har en lista i excel eller har en annan källa än Ne5 för e-post-adresser.

Multippla epostadresser

Andra, mindre förbättringar 
System som har Location mapping* (möjlighet att visa alumner på en karta) och SSL visade tidigare säkerhetsvarning i vissa situationer. Det är nu åtgärdat.

Nyheter tas nu bort på ett enhetligt sätt på alla ställen i portalen. Vi har även förbättrat prestandan vid utskick av jobbannonser och åtgärdat en del mindre tekniska fel och förbättrat prestandan i tilläggsmodulerna evenemangshantering, sparade urval av organisationer, Location Mapping och Quick Poll. Därtill har även valideringskontrollen I formulär förbättrats.

—————————————————————————————-
* Detta är tilläggsmoduler eller förbättringar av en tilläggsmodul. Om ert system har funktionaliteten så får ni tillgång till dessa förbättringar. Om du inte har denna funktion så prata med din projektledare om pris och vad det skulle innebära att lägga in funktionen i ert system.