Lyckad fundrasingkampanj – Expanding Excellences – Linköpings universitet!

MiraCorporate Contacts, Fundraising Management

När resultatet av Linköpings universitets fundraisingkampanj Expanding Excellences nyligen presenterades på Visualiseringscenter C i Norrköping var det en mycket nöjd rektor, Tf Karin Fälth-Magnusson, och stolt kampanjdirektör Inger Stern. Målet för kampanjen var satt till en kvarts miljard. När summeringen var klar hade detta väl överträffats och summan slutade på
272 002 411kr!
Expanding Excellences lanserades den 11 Mars 2009 och i kampanjen valde LiU att satsa på nyskapande forskning inom projekt som skulle innebära nytta för människan, samhället och miljön. I en tidigare artikel i LiU-nytt uttryckte Inger Stern:

”Bidragen som kommer in genom kampanjen betyder mer än bara pengar. Varje krona till fundraising kan generera tre-fyra gånger så mycket resurser till forskningen genom att de förstärker traditionella forskningsansökningar. Samarbete med näringsliv skapar tydlig relevans i forskningen. Det är även ett sätt för exempelvis industrin att närma sig akademin och tvärtom. Vår omvärld är ute efter ny kunskap som endast forskarvärlden kan ta fram, samtidigt får forskarna tillgång till miljöer att beforska och testa sina idéer i.”


Stort grattis till det goda resultatet önskar vi på Mira!