Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, ansvarig organisation, m.fl.

Magnus BrattBlog, Contract education, Release notes

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten visas även i alla listor över utbildningsomgångar. Du kan filtera och sortera på fälten, och de är med i Export till Excel. Projektnummer genereras automatiskt om du använder en sifferserie. Rent praktiskt så att om det högsta värdet är numeriskt, … Read More

Validering av Intern projektkod för betalda evenemang

Magnus BrattEvent Management, Release notes

Vi validerar numera fältet Intern projektkod för betalda evenemang. Detta för att betalningsoperatören PayTrail har begränsningar vilka tecken de tillåter. Valideringen sker när du redigerar och sparar avgifts-information för ett evenemang. Om det sedan tidigare finns evenemang som har intern projektkod som innehåller otillåtna teckan, så tvättas de bort innan informationen skickas till PayTrail.