Mira’s 2020 Year In Review

Johan JohannessonUncategorized

“When will this pandemic end?” is a question we’ve asked ourselves with increasing frequency this year. Now, in the beginning of 2021, it seems the world is closer to getting an answer, as vaccines begin to slowly roll out across the world, offering hope for an end to a pandemic that’s turned our lives upside down. It can be hard … Read More

Nytt CRM-system ska öka tydligheten i alumnarbetet

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Uncategorized

Hösten 2019 antog Vasa universitet i Finland en ny strategi för sitt alumnarbete. Hösten 2020 tar de ytterligare ett steg framåt, via ett nytt CRM-system från Mira Networks. Nina Jokiaho, universitetets centrala alumnkoordinator, ser fram emot att kunna arbeta mer tydligt mot olika målgrupper. – Med ett mer modernt CRM-system hoppas jag kunna göra bättre urval än jag kan i … Read More

IT-stöd – ett centralt verktyg i alumnarbetet

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Uncategorized

För att hantera alumnverksamhet krävs IT-stöd i någon form. En del lärosäten väljer att arbeta i egna system medan andra väljer att köpa in externa eller arbeta med både och. I den här texten låter vi några alumnkoordinatorer berätta vad det tycker man ska tänka på vid en upphandling av IT-system. De berättar också vad de är nöjda med eller … Read More

Alumnkoordinatorn: en uthållig tusenkonstnär

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Uncategorized

Som alumnkoordinator gäller det att vara både uthållig och lite av en tusenkonstnär. Arbetsuppgifterna kan bestå av allt från att skapa engagemang på flera nivåer, få alumner att uppdatera sina adressuppgifter till att få fler att se nyttan av alumnnätverket. I den här texten får du lite tips och trix samt en del samlad erfarenhet från alumnansvariga på fyra nordiska … Read More

”Ansvarsfördelning är A och O”

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Uncategorized

Utöver utmaningarna med att arbeta centralt kontra lokalt kan en alumnkoordinator möta fler hinder. Ett av dem kan vara att prioritera bland arbetsuppgifterna och tydliggöra sitt uppdrag, ett annat att hantera svagt intresse för alumnfrågorna runt om i verksamheten. Vi gör ett litet frågesvep bland alumnkoordinatorer i tre nordiska länder. Karin Lidberg på Göteborgs universitet har arbetat med alumnfrågor länge … Read More

Vi hälsar Vasa universitet och Karlstad universitet välkomna som kunder!

Johan JohannessonAlumni Relations, Blog, CRM, Uncategorized

Under sommaren har vi fått förtroendet att sätta upp ett alumnnätverk tillsammans med Vasa universitet. Dessutom har Karlstad universitet valt att börja samarbeta med oss inom området för vidareutbildning av lärare utan lärarexamen. Vasa universitet har profilerat sig inom områdena ekonomi och affärsverksamhet, språk och kommunikation, energi och produktion samt offentligt ledarskap och god förvaltning. Universitetets fyra fakulteter och fristående institutioner fungerar i … Read More

Roadmap – vad kommer vi arbeta med under hösten 2020?

Johan JohannessonUncategorized

Under hösten har vi mycket spännande på gång. Vi kommer tillsammans med Uppsala universitet ta fram nästa generation av uppdragsutbildningsmodulen vilket är något jag verkligen ser fram emot. Andra efterfrågade funktioner vi nu också kommer ta fram är bättre verktyg för att hantera dubbletter i systemet samt bättre möjligheter att avprenumerera från utskick. Det kommer så klart hände mycket mer … Read More

CRM-system som skapat transparens och bättre överblick

Johan JohannessonBlog, CRM, Uncategorized

Miras CRM-system används flitigt för att kommunicera med bland annat alumner och finansiärer. Att systemet också används för att hantera Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) och Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är kanske inte lika känt. Stockholms universitet och Högskolan Dalarna ger oss sina berättelser om större överblick och en mer effektiv arbetsvardag. – Innan vi började arbeta med … Read More

Gott samarbete ledde fram till Nackademin Alumni

Johan Johannessonalumni, CRM, Uncategorized

Nackademin har arrangerat yrkeshögskoleutbildningar och utbildningar för företag i över 20 år. I februari i år inledde de en satsning på alumner, med hjälp av Miras alumnportal. De startar från scratch, med målet att värva cirka 500 alumner per år. Jens Grönlund är affärsutvecklingschef på Nackademin, där han har arbetat i nio år. Först som rektor, därefter som kvalitetschef och … Read More

Därför ska du gallra i din databas!

Johan JohannessonBlog, CRM, Event Management, GDPR, Uncategorized

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att hålla din databas eller CRM-system uppdaterad och att ni har tydliga regler för hur ni upprätthåller en god datakvalitet . En viktig anledning är att utan god datakvalitet blir det svårt att nå ut till rätt målgrupp vid rätt tillfälle. Eller till och med svårt att definiera vad som är … Read More