Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, ansvarig organisation, m.fl.

Magnus BrattBlog, Contract education, Release notes

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten visas även i alla listor över utbildningsomgångar. Du kan filtera och sortera på fälten, och de är med i Export till Excel.

Nya fält på utbildningsomgång

Projektnummer genereras automatiskt om du använder en sifferserie. Rent praktiskt så att om det högsta värdet är numeriskt, så får en ny utbildningsomgång nästa i ordning.

Ansvarig institution är en kopplad organisation i systemet och avser de som faktiskt genomför utbildningen. Det kan vara en intern fakultet, institution som “Medicinska fakulteten”, eller en extern samarbetspartner.  

För Ansvarig institution går det även att aktivera en kvalitetsregel. Då visas en varning på om det finns utbildningsomgångar som saknar ansvarig institution och det går att filtrera listan över utbildningsomgångar på denna kvalitetsregel.

 Tillval – Ekonomiuppföljning

Ekonomi är en uppsättning fält som gör det möjligt att göra prognoser på varje utbildningsomgång och se hur intäkterna fördelas mellan dig som arbetar i systemet, de som genomför projektet och eventuella externa leverantörer. Detta är en tilläggstjänst i Mira och inte tillgänglig enbart med grundmodulen för uppdragsutbildning