Validering av Intern projektkod för betalda evenemang

Magnus BrattEvent Management, Release notes

Vi validerar numera fältet Intern projektkod för betalda evenemang. Detta för att betalningsoperatören PayTrail har begränsningar vilka tecken de tillåter. Valideringen sker när du redigerar och sparar avgifts-information för ett evenemang.

Om det sedan tidigare finns evenemang som har intern projektkod som innehåller otillåtna teckan, så tvättas de bort innan informationen skickas till PayTrail.