HOW IT WORKS: E-postutskick via Mira

Johan JohannessonCRM, Email campaigns, Uncategorized

Att kunna skicka e-post snabbt, enkelt och säkert är väldigt viktigt. Oavsett om du strävar efter att höja klickfrekvensen på utskick, effektivt vill kommunicera med alumner, studenter och deltagare eller kommunicera kring evenemang eller webbinarier är e-post ett viktigt verktyg för att nå ut. 

I Mira är e-post integrerat i CRM:et och vi erbjuder tre olika nivåer av vår e-posttjänst för att kunna tillhandahålla till våra kunder just de verktyg som bäst passar de behov som de har. 

  • Light. När man vill ersätta  Outlook eller Gmail.
  • Standard. När man behöver kunna hantera olika designmallar för att nå olika segment av sin målgrupp med olika budskap
  • Avancerad. När man vill arbeta med schemaläggning av utskick och hämta innehåll till utskick genom RSS

Nedan listas vilka features som ingår i de olika nivåerna:

Moduler:

 • E-postutskick integrerat med CRM – Miras e-postmodul är fullt integrerad med CRM-delen vilket gör det möjligt att på individ- och aggregerad nivå kunna följa upp hur framgångsrika e-postutskick
 • Skicka e-post till unik mottagare – Det går att skicka e-post till en enskild person och det går att skicka både till personer som finns i databasen och personer som man enbart har e-postadressen till
 • Skicka e-post till urval – Det går också att skicka e-post till en grupp av mottagare
  • Använd dynamiska fält som t.ex. {{firstname}} – Eftersom e-postmodulen är fullt integrerad med CRM:et går det att skapa dynamiska fält för att skicka personliga e-postmeddelanden till mottagarna givet att de finns som personer i databas
 • Kundanpassad design – Tillsammans med våra kunder sätter Mira upp en mejlmall som avspeglar den grafiska profil som kunden har
  • Responsiv design (fungerar på olika enheter, i olika e-postklienter) – Alla utskick är responsiva och ska kunna läsas lika bra oavsett vilken plattform mottagaren använder sig av 
  • Spara utkast – Det går att spara utkast för ett utskick och sedan fortsätta arbeta med dem vid ett senare tillfälle.
  • Återanvänd tidigare utskick – Det går att skapa kopior av och återanvända tidigare gjorda utskick
  • Automatisk hantering av e-postreturer – Systemet hanterar automatiskt alla studsar (både hårda och mjuka studsar) och blockerar mottagaren där e-postmeddelandet studsat. En administratör kan manuellt ta bort blockeringen för att göra det möjligt att skicka nya mejk till mottagaren
  • Automatiska kontaktnoteringar – Det skapas automatiskt en kontaktnotering på alla mottagare.
  • Statistik över Opens och clicks – I kontaktnoteringen som görs på mottagaren går det att se om denne öppnat mejlet och klickat på någon länk i mejlet. Det går också att följa upp denna statistik för varje utskick och följa upp aggregerad statistik. 
  • Mottagare kan avprenumerera från massutskick – En mottagare kan avprenumerera på massutskick. Mottagaren kan inte avblockera sig själv utan detta måste göras av en intern användare
 • Obegränsat antal mottagare för utskick – Det finns inga begränsningar på hur många mottagare för utskick som får finnas
  • Obegränsat antal skickade mejl per månad –  Det finns inga begränsningar på hur många mejl som får skickas
 • Flera separata designmallar – Möjlighet att sätta upp och använda sig av flera olika designmallar för olika budskap och målgrupper
  • Spara och dela innehållsmallar – Möjlighet att spara innehållet i ett utskick som en ny mall för återanvändning
  • Statistik över klick på enskilda länkar – Utökning från baspaketet. Inte bara kunna följa upp aggregerad statistik utan även möjlighet att följa upp statistik på klick för varje enskild länk i utskicken
  • Kategorisering av e-postutskick – Kategorisera dina utskick med samverkanskategorier för att skapa bättre förutsättningar för uppföljning
 • Schemaläggning av e-postutskick – Välj datum och tid för när utskicket ska göras i framtiden
 • Infoga innehåll från RSS – Hämta information från andra källor via RSS för att skapa automatiskt innehåll i utskick

E-postmarknadsföring och GDPR

Dataskyddsförordningen innehåller regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till “tredje land (länder utanför EU/EES). Se t.ex. https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/ 

Ett mejl innehåller alltid personuppgifter, till exempel mottagarens namn och e-postadress.

När man skickar ett mejl så finns alltid en risk / möjlighet att ett det kommer att överföras via tredje land. Dels om mottagaren befinner sig i ett tredje land när hen tar emot meddelandet, men även annars så är e-post över internet gjort så att man inte kan garantera vilka e-postservrar som mejlet kommer passera på vägen mellan avsändare och mottagare.

System för e-postmarknadsföring innehåller oftast även funktionalitet för att hantera mottagarlistor, av prenumerationer, m.m. vilket även det är personuppgifter. Beroende på system kan det innebära att personuppgifter förs över till och/eller lagras i länder utanför EU/EES och kan kräva ytterligare åtgärder. Europeiska dataskyddsstyrelsen (ED PB) har antagit rekommendationer om när ytterligare skyddsåtgärder kan behövas och vad sådana åtgärder kan vara.

Med Mira så lagras all information om mottagare på servrar inom EU/EES. Förutom själva e-postmeddelandena så överförs inga personuppgifter till tredje land. 

Länkar till intressanta FAQs:

FAQ: What is the best image type, width and size for email?  

FAQ: How long does it take for an e-mail to reach the recipient? 

FAQ:How to send an email to multiple persons?

FAQ: Hur tolkar jag statistiken för ett e-postutskick? Vad menas med mottagare, blockerade, skickade, öppat och klickat?

FAQ: If I click the link ”Send e-mail to user with instructions on how to reset password”, will a contact note with this information be created on this person?

FAQ: Om en person finns med i två sparade urval, kommer hen få dubbla kopior på utskick?

Settings to ensure delivery of email messages sent from your Mira system

FAQ: Varför ser mitt mail konstigt ut?

FAQ: What are design templates and content templates for email communications? 

FAQ: Why are not my tags (for example: ##FULLNAME##) replaced with correct information when I do a test mailing?

FAQ: Why can’t I copy and paste with formatting into an email?