Om en person finns med i två sparade urval, kommer hen få dubbla kopior på utskick?

Magnus Bratt

Ett utskick går bara en gång till varje mottagare. Även om en person matchar flera olika kriterier i ett urval så kommer personen bara finnas med i urvalet (och därmed utskicket) en gång.
OBS att om du har två separata sparade urval som du vill göra samma utskick till, så behöver du se till att först göra ett nytt urval där du inkluderar dessa båda tidigare urval, och sen gör utskicket till det nya urvalet. Då kommer varje mottagare bara få utskicket en gång, även om de finns med i båda de sparade urvalen. Om du gör två separata utskick till respektive urval så kommer mottagare som finns i båda urvalen få båda utskicken.

Was this article helpful?

Related Articles