fbpx

Hur tolkar jag statistiken för ett e-postutskick? Vad menas med mottagare, blockerade, skickade, öppat och klickat?

Mottagare är “tänkta mottagare”. Om utskicket skapats från ett urval är “Tänkta mottagare” antalet personer i urvalet + enstaka mottagare som lagts till manuellt.

Blockerade mottagare är de vars kontaktpreferens är satt till “Vill inte ha e-post”, om den primära e-postadress som finns var felaktigt formaterad eller om den var markerad som olevererbar när utskicket genomfördes. Blockerade e-postmeddelanden försöker systemet inte att skicka.

Skickade är hur många e-postmeddelanden som faktiskt skickats iväg. Eftersom det kan ta en stund att skicka iväg e-postmeddelandena, så så kan det ta en stund innan denna siffra kommer upp i sin total som är resultatet av Mottagare – Blockerade.

Ej levererade är antalet e-postmeddelanden som av någon anledning inte kunde levereras. Denna siffra kan öka upp till fyra dagar efter att utskicket genomfördes. Orsaken till att ett mejl inte kan levereras kan t.ex. vara att e-postadressen inte finns eller att mottagarens e-postbox är full.

Öppnat är hur många unika mottagare som öppnat e-postmeddelandet minst en gång. Vissa e-postprogram blockerar bilder och då räknas inte meddelandet som öppnat. Klickat är hur många unika mottagare som klickat på minst en länk i mejlet. Öppnat och klickat uppdateras kontinuerligt, men med en viss fördröjning.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support