På tråden med Charlotte Gustavsson, Karlstads universitet

MiraBlog

Hej Charlotte. Karlstads Universitet bestämde sig för att ta hjälp av sina alumner för att rekrytera nya studenter till Universitetet. Vad vad bakgrunden till detta och hur gick ni tillväga? – Vi gjorde en målgruppsanalys tillsammans med universitetets reklambyrå och konstaterat att studenternas största mål är att få ett jobb när de tagit examen hos oss.  För att visa att detta … Read More

På tråden med Karin Gibson, Linköpings universitet

MiraBlog

Karin Gibson är nytillträdd projektledare för Linköpings universitets projekt “Alumni för internationella studenter”. I grunden är Karin beteendevetare med inriktning på personal och arbetslivsfrågor. Sedan examen arbetar hon kvar på universitetet och har fortsatte sin bana inom internationalisering. Karin har arbetat med ett projekt där hemvändande utbytesstudenter utvärderade LiU, med olika utbytesprogram som t ex Linneaus-Palme liksom med att införa … Read More

Lacking contact between students within higher education and the labor market

MiraBlog

The Swedish national Audit Office (Riksrevisionen) has reviewed the employability among students within higher education. The review shows deficiencies and indicates substantial differences among the schools in terms of offering internships, guest lectures and field trips which affect the employability. The conclusion is that the contact and yield between students in higher education and the labor market are neglected and … Read More

A study trip to the University of Copenhagen

MiraBlog

 The University of Copenhagen started their alumni activity around 2007 and we got the opportunity to visit the University of Copenhagen to learn more about how the work have progressed. We got a warm welcome from Tania, who has been the one building everything from the start and her two new colleagues Signe and Trine. It was a very interesting day … Read More

På tråden med Gunilla Bergstrand Linköping universitet

MiraBlog

− Hej Gunilla! Vad har ni på gång framöver? − Oj, det är mycket men allt är inte riktigt på plats ännu. En kul grej är att universitetet i år kommer att göra ytterligare satsningar på alumni och fundraising gällande både kampanjer och nyanställningar. Alumni- och fundraisingavdelningarna har slagits samman och vi är fyra personer som arbetar heltid med dessa frågor och en … Read More

Rankings and alumni programs

MiraBlog

We tend to get back to the importance of rankings, and how they relate to alumni relations. We would like to explain my opinions in this matter a bit more. Our reasoning goes as follows. 1. We believe that there will be more rankings of comparable programs at different universities. The Bologna accord will be one driving force for this, but there … Read More

The importance of word-of-mouth from alumni

MiraBlog

This spring the annual Nordic Alumni Relations Conference was organized by University of Oslo. One very interesting presentation was held by Richard Taylor. He’s the director of marketing at University of Leicester and he talked about Alumni Relations from a Marketing Perspective. They did a survey to find out how new students had found out about the University of Leicester. It … Read More