Feature – dubbletthanteringsmodul

Johan JohannessonBlog

I ett relationshanteringssystem inträffar det ofta att en administratör måste hantera dubbletter av antingen personer eller organisationer. Ur ett datakvalitetsperspektiv är det viktigt att det inte finns två eller flera kopior av samma person eller organisation i systemet. Dubbletter gör arbetet med kontaktnoteringar och urval näst intill omöjligt.

Att hantera dubbletter genom att manuellt kopiera över information från en av dubblett-personerna och sedan ta bort den andra är både ett tidskrävande och omständligt arbete. För att underlätta arbetet för administratörer har Mira tagit fram ett verktyg som enkelt slår ihop dubbletter till en person eller organisation.

Den första funktionen i modulen är att identifiera potentiella dubbletter för personer och organisationer i systemet och lista dessa.

dubbletthantering-1

När listan är skapad kan en administratör manuellt välja att markera vissa av resultaten som icke-dubbletter. Markerade personer och organisationer exkluderas därefter när systemet listar dubbletter. En administratör kan när som helst avmarkera exkluderade personer för att sedan hantera dem i det vanliga dubbletthanteringsflödet.

dubbletthantering-2

När administratören markerat vilka personer som inte ska inkluderas i listan över potentiella dubbletter är det dags att arbeta av listan och använda sig av dubbletthanteringsverktyget för att slå ihop flera kopior till en och få bort oönskad data ur systemet. Detta görs genom att systemet listar de två potentiella dubbletterna bredvid varandra och sedan får administratören välja vilken person/organisation som ska vara kvar och vilken som ska tas bort. Verktyget tar hänsyn till att det kan finnas information på den entitet som ska tas bort som är mer uppdaterad än motsvarande information på den entitet som ska behållas och med ett enkelt knapptryck går det att kopiera över information från den person/organisation som ska tas bort till den som ska behållas.

dubbletthantering-3

Dubbletthanteringsmodulen är ett välkommet tillskott i arbetet med datakvalitet i våra system. Modulen kostar ingenting att slå på, men det är en god idé att gå en kort utbildning i modulen hos oss eftersom det är lätt att göra fel när man använder modulen och när man väl slagit ihop något går det inte att backa och göra det ogjort. Om du har några frågor kring dubbletthanteringsmodulen eller vill veta mer, kontakta gärna johan.johannesson@mira.se