Förbättra din datakvalitet med Miras evenemangsmodul

Johan JohannessonBlog

Miras evenemangsmodul är vår idag mest populära modul och används både för stora och mindre evenemang. Förutom att modulen hanterar anmälningar och administrerar dina evenemang är också evenemangsmodulen ett utmärkt verktyg för att uppdatera personuppgifter på personer i databasen. Det finns två nyckelfunktioner som hjälper dig förbättra din datakvalitet:

1. Möjligheten att synka information från inkommande anmälningar med  redan lagrade information på en person.

2. Möjlighet att direkt från evenemanget skapa en person från en inkommen anmälan

På bilden ovan ser du en översikt över evenemangsanmälningar. Längst ut till vänster syns två ikoner nära namnet på två av anmälningarna. Ikonen av en gubbe visar administratören att personen som anmält sig inte finns i databasen. Om man klickar på ikonen kan man skapa en ny person som läggs till i databasen med de uppgifter som finns i anmälan.

Den andra ikonen, den gula varningstriangeln, visar att uppgifter i den inkomna anmälan inte överensstämmer med de uppgifter som finns i databasen. Klickar man på ikonen får man möjlighet att jämföra informationen i anmälan med den information som finns på personen och sedan välja vilka man vill behålla.

synka-uppgifter

På bilden ovan visas ett exempel på en anmälan som synkas med en befintlig person. När man valt vilken information som ska behållas och sparar så skrivs den uppdaterade informationen direkt in på personkortet i databasen.

Att direkt på sitt evenemang kunna uppdatera information på de som anmält sig och skapa nya personer i databasen på de personer som anmält sig är mycket värdefullt. Exempelvis kan stora alumnevenemang kan dra hundratals personer. Att då kunna använda evenemanget för att uppdatera sin information på dessa alumner är ett mycket kostnadseffektivt sätt att förbättra sin datakvalitet.