Ny feature! Importfunktion av organisationsändringar

Johan JohannessonBlog

Flera av våra kunder behöver regelbundet uppdatera företagsinformation de har lagrad. Tidigare var enda möjligheten att hålla sina system uppdaterade att uppdatera varje organisation var för sig vilket var extremt tidskrävande om det var många organisationer som skulle uppdateras.  Nu är det möjligt att på ett enkelt sätt uppdatera namnet på flera organisationer samtidigt i Miras system genom att:

  1. Skapa ett urval av de organisationer man vill uppdatera
  2. Ladda ner en lista över dessa
  3. Göra de ändringar som önskas
  4. Ladda upp den korrigerade excelfilen  med namnändringarna som då skriver över ändringarna i systemet

massuppdatering-av-organisationer

Jimmy Elgeryd som arbetat med att utveckla den nya funktionen berättar:

‘Tanken är att man utgår från ett urval med de organisationer man vill uppdatera. En av de viktigaste sakerna för oss när vi utvecklade funktionen var att ta fram och sedan stödja en klar process för hur en person som arbetar i systemet ska göra för att uppdatera sina organisationer. Helst ska processen kräva få handlingar och vara intuitiv för användaren. Urval är en av kärnprocesserna i allt CRM-arbete och när vi tänkt igenom uppdraget var det naturligt för oss att arbeta med urval som grund för funktionaliteten.

Just nu går det bara att uppdatera organisationers namn eftersom det var våra kunders omedelbara behov, men vi kan definitivt tänka oss att i framtiden utöka funktionen med ytterligare fält som går att uppdatera.’

Möjligheten att kunna massuppdatera sina organisationer är nu tillgänglig för alla som vill ha den påslagen. Vill du veta mer? Kontakta då johan.johannesson@mira.se