Utökad information kring e-postutskick på kontaktnoteringar

Johan JohannessonBlog

Det går nu att på personer se och läsa e-postmeddelanden som skickats från systemet och om mottagare öppnat dem.  På kontaktnoteringen kan en administratör se om utskicket levererats, om det öppnats och om mottagaren klickat på länkar i mailet.

Detta är en vidareutveckling av den tidigare funktionen som enbart loggade om ett e-postutskick blivit levereat.