Malmö högskola söker ny alumnkoordinator

Johan JohannessonJob posting

Att hålla kontakten med tidigare studenter – alumner – är viktigt för Malmö högskolas långsiktiga utveckling men även för nuvarande studenter och alumner. Genom att ingå i ett större nätverk av tidigare studenter får man möjlighet att upprätthålla relationer till vänner, fortbilda sig genom livslång relation till sin utbildning och inte minst träffa våra nuvarande studenter. Alumnerna bidrar till utvecklingen … Read More

Stockholms universitet söker projektledare med inriktning mot donatorsrelationer och fundraising

Magnus BrattBlog, Fundraiser, Fundraising Management, Job posting

SU söker …dig som har arbetat inom donatorsrelationer, fundraising eller liknande under flera år, och som har dokumenterad erfarenhet av att etablera långsiktiga samarbeten med individer, företag och organisationer. Du arbetar med att vårda befintliga donatorsrelationer samt att etablera nya i nära samarbete med och på uppdrag av universitetsledningen och kärnverksamheten. Du driver arbetet från idéutveckling till kontaktskapande, avtalsskrivande och … Read More

Aalto University seeks a Senior Manager, Digital Communications

Magnus BrattAalto University, Blog, Communication, Job posting

Responsibilities will include: Establishing and implementing a digital communications and content strategy Driving the University’s communications platform renewal as part of the University’s digital transformation programme Establishing and driving a seamless digital Aalto user experience Running digital campaigns, measuring their success and optimising accordingly Evaluating, rebuilding, integrating and establishing new digital channels and tools for internal and external communication, community … Read More

Uppsala universitet söker en avdelningschef för alumnkontakter och donatorsrelationer

Magnus BrattAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Job posting, Uppsala universitet

Uppsala universitet söker en avdelningschef till universitetsförvaltningens nya avdelning för alumnkontakter och donatorsrelationer. På sikt kommer avdelningen att bestå av ett tiotal medarbetare. Uppdraget Ditt första uppdrag är att utarbeta mål och en universitetsövergripande strategi för fundraising- och alumnverksamhet i samarbete med universitetsledning samt företrädare för vetenskapsområdena. Uppdraget är att; Öka universitetets framtida externa finansiering genom donationer från olika organisationer. … Read More