Malmö högskola söker ny alumnkoordinator

Johan JohannessonJob posting

Att hålla kontakten med tidigare studenter – alumner – är viktigt för Malmö högskolas långsiktiga utveckling men även för nuvarande studenter och alumner. Genom att ingå i ett större nätverk av tidigare studenter får man möjlighet att upprätthålla relationer till vänner, fortbilda sig genom livslång relation till sin utbildning och inte minst träffa våra nuvarande studenter. Alumnerna bidrar till utvecklingen av vår utbildning och forskning och är goda förebilder för nuvarande och blivande studenter. Malmö högskolas alumner organiseras i Alumni & Vänner och bjuds in att delta i olika evenemang och återträffar.

Malmö högskola söker nu ytterligare en alumnkoordinator för att utveckla och stärka verksamheten, som kommer att ingå i det blivande universitetskansliet.

Som alumnkoordinator kommer du att arbeta nära Malmö högskolas nuvarande alumnkoordinator, kommunikationsavdelningen samt studentcentrum. I ditt arbete kommer du att bistå fakulteter och programansvariga att planera, marknadsföra, genomföra och rapportera olika typer av aktiviteter som engagerar högskolans alumner. Exempel kan vara konferenser och seminarier, festligheter, återträffar, uppföljningar och enkätundersökningar. Det ingår även att skriva och kommunicera via nyhetsbrev samt hålla föredrag och presentationer om alumnverksamheten.

Se vidare i Mahs annons.