Uppsala universitet söker en avdelningschef för alumnkontakter och donatorsrelationer

Magnus BrattAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Job posting, Uppsala universitet

Uppsala universitet söker en avdelningschef till universitetsförvaltningens nya avdelning för alumnkontakter och donatorsrelationer. På sikt kommer avdelningen att bestå av ett tiotal medarbetare.

Uppdraget

Ditt första uppdrag är att utarbeta mål och en universitetsövergripande strategi för fundraising- och alumnverksamhet i samarbete med universitetsledning samt företrädare för vetenskapsområdena. Uppdraget är att;

  • Öka universitetets framtida externa finansiering genom donationer från olika organisationer.
  • Öka alumnernas engagemang och stöd till universitetets utveckling.
  • Skapa ett långsiktigt och hållbart nätverk för samverkan med näringsliv, organisationer och privatpersoner. 

I uppdraget ingår också att samordna Uppsala universitets kontakter med olika vänföreningar, nationellt och internationellt. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tillsammans med medarbetarna för avdelningen ansvara för;

  • Framtagande av mål och strategier för avdelningens verksamhet.
  • Utveckling och koordinering av universitetets fundraisingverksamhet.
  • Samordning och vidareutveckling av alumnverksamheten.
  • Framtagande av metoder och processer som förbättrar och effektiviserar   arbetet med alumn- och fundraisingverksamheten. 

 

Läs vidare på https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=133967