Stockholms universitet söker projektledare med inriktning mot donatorsrelationer och fundraising

Magnus BrattBlog, Fundraiser, Fundraising Management, Job posting

SU söker

…dig som har arbetat inom donatorsrelationer, fundraising eller liknande under flera år, och som har dokumenterad erfarenhet av att etablera långsiktiga samarbeten med individer, företag och organisationer.

Du arbetar med att vårda befintliga donatorsrelationer samt att etablera nya i nära samarbete med och på uppdrag av universitetsledningen och kärnverksamheten. Du driver arbetet från idéutveckling till kontaktskapande, avtalsskrivande och efterarbete. Du ansvarar för kontakterna med interna och externa intressenter i projekten. I arbetet ingår också administrativa uppgifter så som omvärldsbevakning, att ta fram beslutsunderlag, samt att handlägga, presentera och administrera relevant information.

Se vidare i SU:s annons.