Karolinska Institutets universitetsbibliotek har utsetts till Årets Bibliotek 2007

MiraExecutive Education

“Karolinska institutets universitetsbibliotek arbetar målinriktat för att stödja Karolinska institutets forskning, utbildning och information. Här finns serviceanda och engagemang som gör att användarna högt uppskattar sitt bibliotek. Som nationellt expertbibliotek för medicin anordnar biblioteket kursverksamhet och driver kompetensutveckling.” Läs mer på DIKs hemsida. Mira Network leverar utbildningsadministrativt system till Karolinska Institutets universitetsbibliotek som hjälper dem att hantera sin kursverksamhet på … Read More

New client: Högskolan Dalarna

MiraAlumni Relations

Högskolan Dalarna (http://www.du.se/) is setting up an alumni program and have chosen to use Mira Network’s solution for alumni networks. Högskolan Dalarna, with about 10,000 students, has its campuses in Falun and Borlänge.

Veckans Affärer skriver om fundraising

MiraFundraising Management

Dagens nummer av Veckans Affärer skriver om filantropi och kopplingen till fundraising vid Lunds universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Chalmers och Linköpings universitet. Läs artiklarna här:http://www.ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/25/de-nya-valgorarnahttp://www.ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/25/en-helt-ny-yrkeskar

New client: Ersta Sköndal University College

MiraAlumni Relations

Ersta Sköndal University College (http://www.esh.se/) has just launched their alumni network, using Mira Network’s solution. Ersta Sköndal University College is dedicated to studies in the fields of social work, nursing and health care, theology, church music with an explicit ethical and diaconal orientation. The University College was founded in 1998 through the merger of the undergraduate, post-graduate and research programmes … Read More

Rankings and alumni programs

MiraBlog

We tend to get back to the importance of rankings, and how they relate to alumni relations. We would like to explain my opinions in this matter a bit more. Our reasoning goes as follows. 1. We believe that there will be more rankings of comparable programs at different universities. The Bologna accord will be one driving force for this, but there … Read More

The importance of word-of-mouth from alumni

MiraBlog

This spring the annual Nordic Alumni Relations Conference was organized by University of Oslo. One very interesting presentation was held by Richard Taylor. He’s the director of marketing at University of Leicester and he talked about Alumni Relations from a Marketing Perspective. They did a survey to find out how new students had found out about the University of Leicester. It … Read More