Mira Network levererar My Alumni Page till KTH, Karolinska Institutet och University of Iceland

MiraBlog

Mira Network, Nordens ledande leverantör av CRM-lösningar för högre utbildning, levererar nyutvecklade Mira My Alumni Page, en ny lösning för alumnverksamheter, till ytterligare tre lärosäten i Norden; KTH, Karolinska Institutet och University of Iceland. Detta tre månader efter att pilotprojektet i samarbete med Mälardalens högskola lanserats. 

Efter en tids utveckling och i nära samarbete lanserade Mira Network tillsammans med Mälardalens högskola våren 2015 Mira My Alumni Page. En modern och responsiv IT-lösning för alumnverksamheter, fullt integrerad med Miras CRM-lösning. Och redan nu, bara månader efter att pilotprojektet är avslutat, så har ytterligare tre lärosäten i Norden valt Mira My Alumni Page som CRM-lösning för sin alumnversamhet.

– En fundamental och sårbar faktor avseende IT-lösningar är att det måste bli använt för att det ska skapa värde för verksamheten. Och vi har sett att tidsbrist är en vanlig utmaning hos alumnverksamheter. Detta har gjort det svårt för vissa lärosäten att underhålla en portal-lösning. Dessa insikter gjorde att vi ville komplettera vårt erbjudande med en mer tidseffektiv och därmed ej portalbaserad lösning. Oavsett om ett lärosäte har mycket eller lite resurser till sitt förfogande kan vi nu, med Mira My Alumni Page, erbjuda fler alumnverksamheter en lösning som stöttar arbetet med alumner och samverkan, säger Marcus Antonsson, Director of Marketing, Sales and Client Relations, Mira Network.

De nya kunderna som valt Mira My Alumni Page är KTH, Karolinska Institutet och University of Iceland. KTH och Karolinska Institutet är befintliga kunder till Mira Network. University of Iceland är en helt ny kund och företagets första kund i Island. Universitetet har valt kom-i-gång-konceptet Mira Kick Start, som baseras på Mira My Alumni Page.

– Att vi redan nu, tre månader efter att pilotprojektet är avslutat, närmar oss en handfull kunder som inom en snar framtid använder Mira My Alumni Page som stöd för sin alumnverksamhet känns fantastiskt. Faktorerna till detta tror jag dels är den enkelhet som produkten utgör för användarna och alumnerna. Men även integrationsmöjligheterna, att lösningen är tidseffektiv, responsiv – och sammantaget innehåller funktionalitet som den moderna alumnverksamheten efterfrågar. Till exempel den responsiva designen som utgör ett tillgängligt erbjudande till alumnerna som enkelt kan hålla kontakten med sitt lärosäte oavsett vilken enhet de surfar på, säger Marcus Antonsson.

Projekten kommer att levereras under 2015 och parallellt med detta kommer Mira Network att fortsätta sin etablering av Mira My Alumni Page på den Nordiska marknaden.

För mer information kontakta Magnus!

Magnus Bratt, Mira Network
magnus.bratt@mira.se

[share title=”Share this!” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true” email=”true”]