7 sätt att erhålla bra datakvalitet i ditt CRM

MiraBlog

L L LBra datakvalitet i ditt CRM-system är fundamentalt viktig för din organisation. Dålig datakvalitet medför att dina insatser kan bli, rent utsagt, slöseri med tid och pengar då ditt budskap inte når mottagaren. Dålig datakvalitet medför ofta att CRM-system successivt slutas användas på grund av att det interna förtroendet för lösningen förloras.

Vi brukar prata om de tre L:en, Low data quality -> Lack of trust -> Lack of use. Datakvalitet har stor påverkan på verksamheten och är en färskvara. Här kommer sju tips på hur du kan arbeta med din datakvalité.

1. Regelbundna e-postutskick från ditt CRM

Med regelbundna utskick direkt från ditt CRM tillgodoses du med information om vilka e-postadresser som inte är levererbara. Detta kan bero på flera olika anledningar. Och alla sätt att testa din datakvalitet är bra. Börja med att gör ett urval i RM på alla e-postadresser som har markerats som olevererbara e-postadresser.

Urval olevererbara adresser - skugga

Uppenbara fel och funky tecken
Titta på e-postadresserna. Finns det något som är uppenbart fel? Tex. “gmail.co” istället för “gmail.com”. Eller andra uppenbara funky tecken. Detta kan justera på egen hand i RM på personkortet under fliken kontaktinformation.

E-postadressen används helt enkelt inte
Sen finns det dem e-postadresser som inte har ett uppenbart fel. E-postadressen kan vara från studenttiden eller till en föredetta arbetsplats – och används helt enkelt inte längre. Här är en bra åtgärd att se över vilka andra kontaktvägar som finns till personen. Finns alternativ e-postadress, postadress eller telefonnummer? Testa att ringa in målgrupper som inte har en levererbar e-postadress men där andra kontaktvägar finns och gör en kampanj där ni uppmanar personerna att de ska uppdatera sin information.

Så gjorde Aalto universitet
“Since our Mira Solution provides us with information about those who do not have a correct e-mail address, we also did a campaign targeted to alumni who did not have an email address in our database or where the email was not in use. Beforehand we knew that it is the hardest segment to reach. We sent out letter to 9000 of our alumni, and reminded them to update their e-mail addresses. 2000 responded, which is a good result, says Jenni Kuusivuori, Aalto University.” Läs mer!

2. Kombinerade utskick

Har du ett planerat utskick och ingen tid att råda bot på dålig datakvalitet? Försök att maximera mottagarfrekvensen så att ditt utskick inte görs i onödan. Gör urval i RM och skicka e-post till dem som har levererbara e-postadresser och postala brev till dem som inte har levererbar e-postadress men levererbar postal adress. På så vis ökar chansen att ditt utskick når mottagaren. Passa även på att uppmana dem du kontaktar postalt om att de kan uppdatera sin e-postadress och hur dem gör det. Och vice versa.

Urval kombinerat utskick

3. Integrera din eventhantering med ditt CRM-system

Genom att integrera Mira Event Management (eventhantering) med ditt Mira-CRM gör du det möjligt att kontinuerligt samla in information som hjälper dig att hålla datakvalitén up-to-date. Ska du till exempel hålla ett event? Passa på att efterfråga information i dina anmälningsfält. När du hanterar eventanmälningarna kommer ditt CRM att notifiera dig om att det finns “ny” information för den givna personen, och du kan välja om du vill behålla den gamla eller den nya informationen.

4. Miras LinkedIn-Integration

Karriärinformation är idag lika viktig som utbildningsinformation. Miras LinkedIn-Integration tillgodoser dig automatiskt och kontinuerlig med uppdaterad information som annars är svår att få tag i (telefonnummer, position, företag, arbetsbeskrivning, industri, företagets hemsida, företagsstrolek/hur många anställda och start- och slutdatum på anställningar). Karriärinformation om lärosätets alumner är dessutom en bra språngbräda för andra samverkansprojekt. Läs mer om Aarhus universitet och deras arbete med att integrera med LinkedIn.

5. Miras Ladok-Integration

Genom att integrera Miras Ladok-Integration med ditt Mira-CRM tillgodoses du med uppdaterade personuppgifter och adressuppgifter. Uppdateringen görs en gång varje dygn och om det finns ny data i Ladok, så uppdateras ditt CRM med det. Ladok köper data från SPAR och/eller Navet, oftast 2 ggr om året. Man kan även prenumerera på förändringar, till exempel i samband med en eventinbjudan, utskick av alumntidningen eller andra viktiga aktiviteter.

6. Köp uppdaterade adresser

Inför ett viktigt utskick som ska nå många mottagare kan det vara en bra idé att köpa uppdaterade adresser. Lärosäten kan till exempel köpa adresser från SPAR, Navet, Bisnode.

7. Onlineformulär för fundraising

Om du arbetar med fundraising och därmed har vårt onlineformulär för Mira Fundraising Management kopplat till ditt Mira-CRM , är det användbart för att samla in uppdaterad data. När givaren donerar via onlineformuläret anger den information som du sedan manuellt kan matcha med informationen som finns i ditt CRM.

Så!

Det finns massor med bra aktiviteter för att arbeta med din datakvalitet. Hör av dig till oss om du har utmaningar eller frågor – vi hjälper gärna till med råd, tips och fler exempel på hur andra har gjort. För kom ihåg: Low data quality -> Lack of trust -> Lack of use.

 

Error: Contact form not found.