Together with KTH we have developed Mira Student Assignment that supports the work with student and company assignments

MiraBlog

Psst… Scroll down to read a Swedish version.

[line]

Together with KTH we have developed a new add-on module called Mira Student Assignment. The solution supports the management of student and company assignments and helps increase collaboration between companies and students.

Mira Student Assignment supports students (who wants to find assignments), companies/employers (who wants to reach out with assignments) at the same time as it supports the administration for the university. There may be different type of assignments, in KTH’s case it regards: jobs, project assignments, internships, trainee jobs and seasonal/part time jobs. You access the functionality via the university’s website, and here is a short preview and demo of how it looks in KTH’s case.

Mira Student Assignment helps the University to:
 • manage student assignments from the students as well as the the companies/employers perspective
 • keep track of and run statistics over the number of theses and other student assignments
 • keep track of and run statistics over the distribution of small and large companies (the solution is based on and uses EU’s classification of companies)
 • increase collaboration between companies and students
 • work with data quality and better track the companies that the university collaborate with (the information that companies enters when they create ads is automatically linked to the organization card in Mira)
Mira Student Assignment helps the companies to:
 • reach students who have the skills they are looking for
 • in an easy way have an entrance to a university and by themselves publish proposals on issues, problems and challenges
 • by themselves register, login, and publish their assignments in a pre-filled form
Mira Student Assignment helps the students to:
 • find theses, projects, trainee jobs, internships, extra/seasonal jobs in the private as well as the public sector
 • get inspired by a wide range of proposals that provide a unique opportunity to establish contacts
 • in an easy way stay updated on relevant assignments by creating subscriptions
Want to know more?

Just send an e-mail to Magnus!
Magnus Bratt, magnus.bratt@mira.se

Or contact Mira Live.
Mira Live – Supporting Customers
live@mira.se / +46(0)8-412 84 01

[share title=”Share this with others!” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true” email=”true”]

Tillsammans med KTH har vi utvecklat en ny modul som stöttar arbetet med student- och företagsuppdrag

Tillsammans med KTH har vi utvecklat en ny add-on modul – Mira Student Assignment – som stödjer hanteringen av student- och företagsuppdrag och ökar samverkansengagemanget mellan företag och studenter.

Lösningen stöttar hanteringen av uppdrag ur både studentens (som ska hitta ett uppdrag) och uppdragsgivarens (som ska nå ut med uppdrag) perspektiv – samtidigt som den underlättar hanteringen och administrationen för lärosätet. Det kan handla om olika typer av uppdrag och i KTHs fall rör det sig om ex-jobb, projektuppgifter, internships, trainee-jobb och säsongs- och extraarbeten. Man når funktionaliteten via lärosätets hemsida och här följer en preview och demonstration av hur det ser ut i KTHs fall.

Mira Student Assignment hjälper lärosäten att:
 • hantera studentuppdrag ur både studentens och uppdragsgivarens perspektiv
 • hålla koll på och föra statistik över antal exjobb och andra studentuppdrag
 • hålla koll på och föra statistik över fördelningen av små och stora företag (lösningen baseras på och använder EU-s klassificering av företag)
 • öka samverkansengagemanget mellan företag och studenter
 • jobba med datakvalitet och få bättre koll på universitetets företagspersoner (informationen som företagen anger när de skapar annonser kopplas till organisationskortet i Mira)
Mira Student Assignment hjälper företagen att:
 • nå studenter som har den kompetens de letar efter
 • på ett enkelt sätt ha en ingång till lärosätet och själva lägga in förslag på frågeställningar, problem och utmaningar
 • själva registrera sig, logga in och publicera sitt uppdrag i ett färdigt formulär
Mira Student Assignment hjälper studenterna att:
 • hitta exjobb, projektuppgifter, trainee-jobb, internships och extra- och säsongsjobb inom både privat och offentlig sektor
 • inspireras av ett brett spektrum av uppdrag som ger en unik möjlighet att knyta kontakter
 • enkelt hålla sig uppdaterade om relevanta uppdrag genom att skapa prenumerationer
Vill du veta mer?

Skicka ett mail till Magnus!
Magnus Bratt, magnus.bratt@mira.se

Eller kontakta Mira Live.
Mira Live – Supporting Customers
live@mira.se / +46(0)8-412 84 01

[share title=”Dela detta med andra om du vill!” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true” email=”true”]