Together with KTH we have developed Mira Student Assignment that supports the work with student and company assignments

MiraBlog

Psst… Scroll down to read a Swedish version. Together with KTH we have developed a new add-on module called Mira Student Assignment. The solution supports the management of student and company assignments and helps increase collaboration between companies and students. Mira Student Assignment supports students (who wants to find assignments), companies/employers (who wants to reach out with assignments) at the same time as … Read More

Mira Network levererar My Alumni Page till KTH, Karolinska Institutet och University of Iceland

MiraBlog

Mira Network, Nordens ledande leverantör av CRM-lösningar för högre utbildning, levererar nyutvecklade Mira My Alumni Page, en ny lösning för alumnverksamheter, till ytterligare tre lärosäten i Norden; KTH, Karolinska Institutet och University of Iceland. Detta tre månader efter att pilotprojektet i samarbete med Mälardalens högskola lanserats.  Efter en tids utveckling och i nära samarbete lanserade Mira Network tillsammans med Mälardalens högskola våren 2015 … Read More

Release #31866 for Mira Fundraising Management and Mira ERM BASE

MiraBlog

This release includes new functionality in our products Mira Fundraising Management and Mira ERM BASE. We have also made improvements for the forms layout and appearance – plus bug fixes. Make a memorial gift when donating online – Mira Fundraising Management (online donations) Together with The Royal Institute of Technology (KTH) we have made it possible for donors to mark … Read More

The toughest challenges with relationship management within higher education?

MiraBlog

We are collecting 10 challenges with relationship management within higher education – and we want you input. During our event Mira Network’s Conference for External Relations 2015 we will present strategies and solutions for the challenges. All based on what you guys address us with. Join the dialogue in our LinkedIn Group or on Twitter under the hashtag #MiraER2015. What are … Read More

Tekniksprånget stärker Sveriges kompetensförsörjning i den globala konkurrensen

Maja AderstenBlog

Tekniksprånget arbetar på uppdrag av Skolverket och syftar till att säkra Sveriges kompetensutveckling av ingenjörer. Genom praktikplatser hos ett antal arbetsgivare erbjuder Tekniksprånget ungdomar som är berättigade att påbörja en ingenjörsutbildning möjlighet att testa på arbetet som ingenjör. Igår träffade vi våra vänner på Tekniksprånget och pratade alumnirelationer och status på projektet. Vi fick även chansen att träffa några praktikanter. Projektet … Read More

#MiraER2015 – Mira Network’s Conference for External Relations 2015

MiraEvents

Higher education is crucial in order for countries to stand strong international. The digitalization is effecting us more than ever, and we need a stronger link between research, education and the business sector. Well managed external relations are necessary in order to succeed with higher education. The theme for this years conference is “Unlocking The Value Of External Relations”.  Meetup with … Read More

Aalto University launched Mira’s LinkedIn Integration with 700 connections after 30 minutes

MiraBlog

A big challenge that universities face is up-to-date career information. Last week Aalto University successfully launched their LinkedIn Integration. Only 30 minutes after the first mailing about the integration 700 alumni had connected their LinkedIn profile with Mira. And less than a day later the number was twice as much. Today, a week after the launch the number is over 2000. – … Read More

Vår sammanfattning av TCO-konferensen om högre utbildning

MiraBlog

Under TCO:s konferens om högre utbildning den 22 januari i Stockholm var ämnet “kunskap i en värld som förändras”. Drygt 450 personer deltog och det var god stämning och bra diskussioner kring många aktuella och viktiga frågor. Personer från näringsliv såväl som fackliga organisationer fanns på plats – och vi träffade många bekanta såväl som nya ansikten. Här kommer vår … Read More