Vår sammanfattning av TCO-konferensen om högre utbildning

MiraBlog

Under TCO:s konferens om högre utbildning den 22 januari i Stockholm var ämnet “kunskap i en värld som förändras”. Drygt 450 personer deltog och det var god stämning och bra diskussioner kring många aktuella och viktiga frågor. Personer från näringsliv såväl som fackliga organisationer fanns på plats – och vi träffade många bekanta såväl som nya ansikten. Här kommer vår sammanfattning och våra reflektioner.

Eva Nordmark, Ordförande TCO, inledde konferensen och pratade betonat om den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Ett återkommande ämne under konferensen. Eva pratade även om globaliseringen, hur Sverige allt mer kommer att konkurrera med hela världen och att vi måste rustade oss för förändringar.

Deborah Roseveare, chef för Skills Beyond Schools på OECD:s utbildningsdirektorat fanns på plats och pratade om högre utbildning och att leverera kompetens för framtiden. Om hur vi ska kunna tillgodose aktivering av de utbildades kompetens för att få den till effektiv nytta och hur högre utbildning kan bli mer responsiv till de förändrade kompetensbehoven och kontexten på marknaden.

Det hölls också en mycket intressant debatt om internationalisering där våra kära kunder Margareta Nordstrand vid Lunds universitet och Tina Murray från KTH deltog tillsammans med representanter från politik och näringsliv. Margareta inledde debatten och pratade om varför internationella studenter är viktiga, varför vi behöver och måste utbilda för en global värld, vikten av kvalitétsfrågan – och konsekvenserna av minskade stipendier. Tina Murray berättade vidare om KTHs fokus på globaliseringen och varför det är viktigt att skapa allianser. Vi citerar Tinas presentation: ”the vertically integrated, homogenous, self-standing institution is under considerable challenge – things will not change, things ARE changing”. Debattdeltagarna var överens om att det behövs en ny eller uppdaterad nationell strategi för internationaliseringen, då den vi har idag är nästan 10 år gammal.

Senare under dagen bjöd Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in till en frågestund. Helene inledde frågestunden med att prata om kunskap och att högre utbildning är avgörande för att Sverige ska stå starkt i ett internationellt kunskap- och konkurrensperspektiv. Helene återkom också ett flertal gånger till den sociala snedrekryteringen, som Eva Nordmark betonade i början av konferensen.

Sammanfattningsvis så tar vi med oss några extra viktiga fokusområden från konferensen. Kvalitétsfrågan, internationalisering, starkare koppling mellan forskning, utbildning och näringsliv och den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Med andra ord finns det massor med bra argument till varför man måste arbeta strategiskt med sina externa relationer för att lyckas med högre utbildning. Har du också reflekterat och vill bolla dina tankar med oss? Hör gärna av dig. Vi är alltid intresserade av att prata samverkan, externa relationer och högre utbildning – för det är viktigt.

Kontakta oss!

Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se / +46(0)73-633 50 90

Maja Adersten
Marketing and Communication
maja.adersten@mira.se / +46 (0)70-280 79 74

Och vill du läsa mer om TCO-konferensen kan du göra det på www.tco.se/event/