Tekniksprånget stärker Sveriges kompetensförsörjning i den globala konkurrensen

Maja AderstenBlog

Tekniksprånget arbetar på uppdrag av Skolverket och syftar till att säkra Sveriges kompetensutveckling av ingenjörer. Genom praktikplatser hos ett antal arbetsgivare erbjuder Tekniksprånget ungdomar som är berättigade att påbörja en ingenjörsutbildning möjlighet att testa på arbetet som ingenjör. Igår träffade vi våra vänner på Tekniksprånget och pratade alumnirelationer och status på projektet. Vi fick äveTekniksprånget IVAn chansen att träffa några praktikanter.

Projektet Tekniksprånget är framgångsrikt. Hösten 2014 fick de 2100 antal sökande till cirka 450 antal platser. Intresset för erbjudandet är stort och arbetet med organisationens relationer är en av de viktigaste parametrarna. Tekniksprånget har en bra kontakt med praktikanterna under såväl som efter genomförd praktik. Där de bland annat använder före detta praktikanter, “alumner”, som ambassadörer.

Under gårdagens möte med våra vänner på Tekniksprånget fick vi chansen att träffa två praktikanter på IVA. De berättade att 8 av 10 tillfrågade “alumner” vill satsa på en ingenjörsutbildning efter genomförd praktik. Vilket är ett fantastiskt resultat.

Tack Tekniksprånget! För att ni hjälper till att stärka Sverige i den globala konkurrensen genom kompetensförsörjning av framtidens ingenjörer.

 

[share title=”Share this!” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” email=”true”]
Vill du veta mer?