Hanken främjar sitt samverkansarbete genom en integrerad alumni- och fundraisingorganisation

MiraBlog

Psst, scroll down for an english version. Innan Hanken började arbeta med Mira fanns flera behov inom alumni och fundraising. Idag arbetar lärosätet med en lösning som stöttar flera behov. Alumni- och fundraisingarbetet är integrerat vilket främjar samverkansarbetet och gör arbetet med de externa relationerna effektivare. Brett behov över verksamheten Hanken behövde en lösning för att effektivisera verksamheten och hålla … Read More

Lunds universitet hanterar mobilitet professionellt och sparar tid med hjälp av Mira Mobilitet

MiraBlog

Lunds universitet har en tydlig internationell profil och samarbetar med 600 partneruniversitet i mer än 70 länder. Under 2014 påbörjade vi tillsammans med Lunds universitet utvecklingen av Mira Mobilitet. En mobilitetslösning som stöttar arbetet med in- och utresande studenter och stipendiehantering. Parallellt med behovet av stöd för hantering av mobilitet och potentiella studenter identifierade universitet värdet i att tillgodose flera … Read More

Lunds universitet hanterar mobilitet professionellt och sparar tid med hjälp av Mira Mobilitet

MiraBlog

Lunds universitet är ett av Sveriges äldsta universitet med 42 000 studenter och 7500 anställda från hela världen. Universitetet har en tydlig internationell profil och samarbetar med 600 partneruniversitet i mer än 70 länder. Under 2014 påbörjade Lunds universitet och Mira Network utvecklingen av en lösning som idag kallas Mira Mobilitet. En mobilitetslösning som stöttar arbetet med in- och utresande studenter … Read More

Aarhus University uses Mira’s LinkedIn Integration as a multiple solution for multiple problems

MiraBlog

Aarhus University was the first university in the Nordic Region to integrate their CRM Solution with LinkedIn. After the implementation of Mira’s LinkedIn Integration 1600 members have connected their profile to LinkedIn. The university’s goal was that 50% of the members were going to use the integration.  – A big challenge for alumni organizations is that top of mind for alumni is not … Read More